News

Published Nov. 22, 2021 9:56 AM

In november, the BIO project co-organized its third workshop at the Institute of the History of Medicine and the Center for Medical Humanities and Social Medicine at the Johns Hopkins University.

Publisert 16. juni 2021 11:48

Det er på tide å stille kritiske spørsmål til legemiddelindustrien, også om miljø- og klimaavtrykk. Nettopp fordi industrien er så essensiell for liv og helse, bør den være en foregangsfigur for bærekraftig drift. Slik er det ikke i dag, og samfunnet svikter når det gjelder å stille krav.

Bildet kan inneholde: bord, smil, skjorte, møbler, skrivebord.
Publisert 19. mai 2021 06:25

«Fra straff til hjelp?» har besøk av mangeårig aktivist, debattant og brukerstemme Arild Knutsen. I samtale med BIO-prosjektets Anne Kveim Lie får du blant annet høre om hans vei inn i narkotikapolitikken, hva som inspirerte ham, og hvordan han jobbet politisk for å oppnå en mer human tilnærming til de mest utsatte. 

Bildet kan inneholde: bord, smil, skjorte, møbler, skrivebord.
Publisert 12. mai 2021 12:42

Dagens episode handler om rus og straff. BIO-prosjektets Anne Kveim Lie og Isa Dussauge er i studio med Terje Jensen, mangeårig leder og ansatt i Wayback - Livet etter soning. 

Profilbilde Dussage (t.v.) i kollasj med et privat bilde av ekteparet Olsen og Bjørnstad.
Publisert 6. mai 2021 09:54

Dagens episode handler om hjelp fra et brukerperspektiv. Med oss i studio er ekteparet Ida Olsen og Ronny Bjørnestad fra proLAR Nett. Vi snakker om hvilke former hjelpen kan ta, og hvordan hjelpeapparatet har utviklet seg fra 90-tallet til i dag. 

Bildet kan inneholde: bord, smil, skjorte, møbler, skrivebord.
Publisert 28. apr. 2021 09:28

I denne episoden snakker vi ulike tilnærminger til hjelp. I studio er BIO-forsker Isa Dussauge i samtale med Gabrielle Welle-Strand og Martin Blindheim. Vi tar et dypdykk i historien om hjelpetiltak: Hva har drevet frem skadereduksjon, og hvilket motstand har det møtt underveis?

Publisert 21. apr. 2021 09:25

RUSPOLITIKK: Grunnleggeren av Modum Bad, Gordon Johnsen, ivret for LSD-assistert terapi. Han sammenlignet pasientenes opplevelser med å stå «på forklarelsens berg», og mente stoffet kunne brukes til å behandle homofili.

Publisert 15. apr. 2021 12:30

Denne episoden handler om behandling av rusavhengige fra starten av 60-tallet og utover, og dagens gjest er Helge Waal, som har vært sentral i norsk rusmiddelforskning- og behandling i en mannsalder.

Publisert 21. des. 2020 09:58

Koronapandemien har blottlagt og forverret sosiale ulikheter i mange land. Etniske minoriteter har blitt rammet hardt på grunn av lav sosioøkonomisk status, dårligere tilgang til helsetjenester, trangboddhet og arbeidsløshet. Dette er godt dokumentert i en rekke studier, og grundig analysert