Episode 4: Skadereduksjon (podkast)

I denne episoden snakker vi ulike tilnærminger til hjelp. I studio er BIO-forsker Isa Dussauge i samtale med Gabrielle Welle-Strand og Martin Blindheim. Vi tar et dypdykk i historien om hjelpetiltak: Hva har drevet frem skadereduksjon, og hvilket motstand har det møtt underveis?

Bildet kan inneholde: bord, smil, skjorte, møbler, skrivebord.
 

Martin Blindheim og Gabrielle Welle-Strand har jobbet i rusmiddelfeltet i årtier og har selv vært aktører i denne utviklingen. Vi skal høre mer om deres arbeid, og hvordan de selv har endret mening underveis. 

Skadereduksjon har blitt et sentralt begrep hjelpeapparatet og er en viktig del av dagens ruspolitikk. Den overordnede ruspolitiske føringen fra 60-tallet var at brukerne av rusmidler skulle oppnå rusfrihet. Dette endret seg med skadereduksjonen, der hjelpen skulle gis uten betingelser. Denne utviklingen er en historie fylt med konflikt og motstand, der mange av feltets sentrale aktører har vært skeptiske til å innføre tiltak som metadonutdeling, gratis sprøyter og ikke minst det kommende heroinprosjektet.

Allerede på slutten av 70-tallet etablerte Helsedirektoratet en ordning der man kunne få sprøyter på apoteket uten resept. Dette ble etablert for å hindre spredningen av hepatitt-viruset. Det var imidlertid først på slutten av 80-tallet med frykten for HIV/aids-epidemien at man begynte å dele ut gratis sprøyter. Denne episoden viser hvordan historien om skadereduksjon også er historien om hvordan kriser kan utløse hjelpetiltak. 

Dette og mye mer vil du høre i denne episoden av "Fra straff til hjelp?"

Les mer

Abonner på podkasten Fra straff til hjelp?

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, visningsenhet, sirkel, elektrisk blå.

 

Publisert 28. apr. 2021 09:28 - Sist endret 30. apr. 2021 09:18