Episode 5: Hjelp fra et brukerperspektiv (podkast)

Dagens episode handler om hjelp fra et brukerperspektiv. Med oss i studio er ekteparet Ida Olsen og Ronny Bjørnestad fra proLAR Nett. Vi snakker om hvilke former hjelpen kan ta, og hvordan hjelpeapparatet har utviklet seg fra 90-tallet til i dag. 

Profilbilde Dussage (t.v.) i kollasj med et privat bilde av ekteparet Olsen og Bjørnstad.

Postdoktor Isa Dussage snakker med Ida Olsen og Ronny Bjørnestad fra proLAR Nett om hvordan hjelpeapparatet har utviklet seg. 

 

ProLAR ble stiftet i 2007, forente seg med LAR-Nett i 2018 og ble da ProLAR Nett.​ ProLAR Nett er en organisasjon av og for mennesker med egenerfaring på legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Ida Olsen og Ronny Bjørnestad har begge jobbet i ProLAR før de forsatte i ProLAR Nett.

Ida var selv med på stiftelsen av organisasjonen, og Ronny sitter i dag som daglig leder. De har begge vært i LAR, og har hatt mye erfaring med de ulike behandlingsformene i den norske rushistorien.  

LAR-programmet ble dannet på slutten av 1990-tallet. Ida kom med på det aller første metadon-prosjektet i Norge. Gjennom en leges kamp for henne så fikk hun behandling. På dette tidspunktet var metadonbehandling preget av mange krav, og det var vanskelig å få innpass.

Ronnys første erfaring med hjelpeapparatet var på et terapeutisk samfunn. Her skulle en øves opp gjennom sterk kontroll og tilhørighet.

Deres historie viser hvordan hjelp også kan være en del av problemet. Hjelp kan innebære maktbruk eller at vilkår for å få eller beholde hjelp har negative konsekvenser for den som hjelpes.

Dette og mye mer vil du høre i denne episoden av "Fra straff til hjelp?"

«NB! Nå når episoden er ute, er det mange som tolket historien til Ida som at hun kom inn på substitusjonsbehandling på grunn av HIV-status, og lurt på om hun er HIV-positiv. HivMet - som det blir referert til i podkasten - var et program for AIDS-syke og somatisk syke. Ida som var HIV-negativ kom inn kun på somatisk grunnlag, hvilket var uvanlig da.»

Les mer

Abonner på podkasten Fra straff til hjelp?

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, visningsenhet, sirkel, elektrisk blå.

 

Publisert 6. mai 2021 09:54 - Sist endret 11. mai 2021 15:31