Episode 6: Rus og straff (podkast)

Dagens episode handler om rus og straff. BIO-prosjektets Anne Kveim Lie og Isa Dussauge er i studio med Terje Jensen, mangeårig leder og ansatt i Wayback - Livet etter soning. 

Bildet kan inneholde: bord, smil, skjorte, møbler, skrivebord.

Wayback er en av organisasjonene gjennom tiltaket Nettverk etter soning, er blant organisasjonene som leder an det frivillige arbeidet med å følge opp eks-innsatte. De hjelper blant annet til med jobbsøking, skaffe bolig og andre praktiske gjøremål. I tillegg lager de en sosial møteplass. Wayback er en viktig del av rehabiliteringen av tidligere innsatte. 

Terje Jenssen er mangeårig mentor i Wayback og har tidligere vært leder av organisasjonen. Hans vei inn i organisasjonen var at hans egne mentor spilte en veldig viktig rolle for han etter at han slapp ut i fengsel. Han snakker blant annet av konsekvensene av kriminalisering, og hvordan straff er feil virkemiddel for å hjelpe et rusproblem.  

Les mer

Abonner på podkasten Fra straff til hjelp?

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, visningsenhet, sirkel, elektrisk blå.

 

Publisert 12. mai 2021 12:42 - Sist endret 12. mai 2021 12:42