Episode 8: De viktigste endringene på rusfeltet, hva har vi lært? (podkast)

I siste episode av Fra straff til hjelp? oppsummerer vi hva vi har lært fra podkasten, om hvordan behandlingstilbudet har endret seg, hva rusreformen i 2004 innebar, og hvordan holdninger til rusavhengige har endret seg gjennom tidene.

Skjermdump Fra straff til hjelp? Spotify

 

BIO-teamet fokuserer i denne episoden på noen av de viktige endringene på rusfeltet. Det gjelder brukerorganisasjonenes inntog, behandlingstilbudenes skiftende karakter gjennom de siste femti årene, og endrede holdninger til mennesker som bruker illegale stoffer.

Konklusjonen er at podkastens tittel (hentet fra regjeringens forslag til rusreform); fra straff til hjelp, er misvisende. Det har vært mange hjelpetilbud i ulike former i alle år - men hjelpen har vært utilstrekkelig og fragmentert.

Til sist prøver vi oss på noe som historikere er veldig dårlig på: nemlig å spå om fremtida. 

Få med deg siste episode av Fra straff til hjelp?

Les mer

Abonner på podkasten Fra straff til hjelp?

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, visningsenhet, sirkel, elektrisk blå.

 

Publisert 3. juni 2021 09:49 - Sist endret 3. juni 2021 09:49