English version of this page

Om senteret

Å frigjøre kompleksiteten av biologiske interaksjoner eller organer fra begrensningene i et dyr/menneskekropp vil gi en mengde analytiske muligheter. En fremtredende plattform som har potensialet til å oppnå dette er ”organ on a chip” teknologien. Denne teknologien organiserer funksjonelle organenheter på en mikrovæske-plattform som tillater manipulasjoner i sanntid og funksjonelle avlesninger. ”Organ on a chip” teknologien forventes å ha en avgjørende innvirkning på utvikling og validering av medisiner, utvikling av hybridteknologi og personalisering av terapeutiske reagenser. 

“Organ on a chip” utvikling krever fleksibel integrering av nye og komplekse teknologier. Utviklingen krever også en grunndig kvalitetskontroll for å oppnå sann prediktiv data. Vårt mål er (i) å utvikle ”plattform” teknologier som tillater integrering av organoidutvikling, nano-sensorer og visualiseringsverktøy på en mikrovæske-plattform, (ii) å utvikle en personalisert chip med organoider involvert i regulering av kroppens metabolisme (iii) å teste chipen med eksperimentelle pathwaymodulatorer.  

For dette formålet har vi samlet ledende forskningsmiljøer innen nano-sensorteknologi, visualisering, mikrovæsketeknologi, induserte pluripotente stamcelle-teknologi, utviklingsbiologi, kjemisk biologi, bioinformatikk og etikk.