English version of this page

Organisasjon

Gruppeledere

Professor Stefan Krauss - Senterleder
Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og Avdeling for mikrobiologi, Oslo Universitetssykehus

Dr. Hanne Scholz - Nestleder
Institutt for kirurgisk forskning, Oslo Universitetssykehus

Professor Simon Rayner - Gruppeleder
Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus

Dr. Gareth Sullivan - Gruppeleder
Nasjonalt senter for stamcelleforskning

Professor Jan Helge Solbakk - Gruppeleder

Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Professor Nicholaj Gadegaard - Gruppeleder
University of Glasgow

Professor Molly Stevens - Gruppeleder 
Imperial College, London

 

Life science konvergensmiljø og assosierte partnere

Senter for Hybridteknologi er del av konvergensmiljøet Organ on a chip and nano-devices (CHIP) (engelsk)

Professor Ørjan G. Martinsen
Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Professor Philipp D. Häfliger
Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Professor Ola Nilsen
Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Steven R. H. Wilson
Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

Publisert 4. feb. 2014 10:11 - Sist endret 24. sep. 2019 15:07