English version of this page

Styre

Styret ved Senter for hyrbridteknologi

Styreleder

Professor Tom Hemming Karlsen, Forskningsleder, Institutt for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus.

Styremedlemmer

Professor Lars Eide, Institutt for klinisk medisin

Professor Lene Frost Andersen, Instituttleder, Institutt for medisinske basalfag

Professor Steve Beaumont, University of Glasgow

Professor Raoul Charles Coombes, Imperial College, London

Professor Stefan Krauss, Senterleder, Senter for hyrbridteknologi, Universitetet i Oslo

Observatør

Professor John Torgils Vaage, Instituttleder, Institutt for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus

 

Publisert 12. mars 2018 13:47 - Sist endret 26. mars 2018 13:43