Forskning og innovasjon etter 2020

Støtter EU forskning og innovasjon på en måte som vil sette oss i stand til å løse vår tids største utfordringer?

EBRAINS (Human Brain Project) og POLITICO inviterer til debatt med toppanel 1. desember, kl 17.00. 

Horisont 2020 går mot slutten og de siste budsjettforhandlingene og justeringene for Horistont Europa ferdigstilles nå. I hvilken grad er det konkurranse eller samarbeid som skal betegne EUs forhold med andre forskningsstormakter som UK, Kina og USA i årene fremover?

EBRAINS er designet av Human Brain Project, som i Norge ledes av Jan G. Bjaalie ved Institutt for medisinske basalfag. EBRAINS er forskningsinfrastruktur som gjør det mulig å fremme hjerneforskning og drive innovasjon på feltet globalt. Dette gjør dem sentrale i spørsmål rundt Europas forsknings- og innovasjonsinnsats i årene fremover.

Tirsdag 1. desember går de sammen med det anerkjente nettstedet POLITICO og stiller spørsmål om Europa er på rett vei for å støtte forskning og innovasjon?

Pascal Lamy, Marc Oliver Gewaltig, Jean-Eric Paquet og Dr.  Nathalie Conrad, Catholic University of Leuven, danner panelet som ledes av Paweł Świeboda, direktør for Human Brain Project. 

Andre spørsmål i debatten er:

  • Hva er merverdien av europeisk forskning?
  • Kan denne verdien realiseres med gjeldende budsjett?
  • Hvordan kan vi sikre at europeisk forskning og innovasjon kommer europeiske innbyggere og industri til gode?
  • Hvordan kan industriprogrammene i Horisont Europa bidra til at vi blir mer «teknologisk selvberget»?
  • Hvordan bør EU forholde seg til andre globale makter innen forskning og innovasjon?
  • Hvor går grensene for samarbeid og for konkurranse?
  • Har Europa funnet den rette balansen mellom å støtte innovasjon og grunnforskning?

Registrer deg her

Publisert 30. nov. 2020 13:27 - Sist endret 30. nov. 2020 13:27