English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • Vi trenger en nasjonal stamcellebank 9. juli 2019

    Vil bidra til forskning på mange skader og lidelser. Noen få superdonorer kan dekke behovet til sju av ti nordmen.

  • autofagi-eat-me Nytt fra cellens miljøstasjon 6. mai 2019

    Vi lærer stadig mer om hvordan celler samler avfallet sitt og sender det til degradering. Anne Simonsens gruppe har nettopp bragt oss enda et hakk videre.

Arrangementer

5. sep. 2019 14:00 - 15:00 , Domus Medica, Nye Auditorium 13

Causal conclusions cased on Cox regression analysis

17. okt. 2019 14:30 - 15:30 , Domus Medica, Nwe meeting room at dept. of biostatistics

Speaker: Maud Fagny, Postdoctoral fellow, Le Moulon, French National Institute for Agricultural Research (INRA), Paris-Sud University, France and French National Center for Scientific Research (CNRS), AgroParisTech, University of Paris-Saclay, France