English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • autofagi-eat-me Nytt fra cellens miljøstasjon 6. mai 2019

    Vi lærer stadig mer om hvordan celler samler avfallet sitt og sender det til degradering. Anne Simonsens gruppe har nettopp bragt oss enda et hakk videre.

  • ku-660x Superbakterie hopper fra dyr til mennesker 6. feb. 2019

    Vi er selv opphavet til bakterien, men det var først etter at den hadde vært innom kua at den ble farlig. På ferden hadde den utviklet antibiotikaresistens.

Arrangementer

18. juni 2019 13:00 , Nye auditorium, Domus medica

M.Sc. Moses Mukaba Ngari at  will be defending the thesis “Survival and growth amongst Kenyan sick and undernourished children during and following hospitalisation” for the degree of Dr.Philos (Doctor Philosophiae).

19. juni 2019 13:15 , Auditorium, Gydas vei 8, STAMI – The National Institute of Occupational Health

M.Sc. Jan Shahid Emberland at Institute of Basic Medical Sciences will be defending the thesis "Contribution of occupational psychological and social factors to low work ability and disability retirement" for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).