Prøveforelesning: Finn Gjertsen

Cand.sociol. Finn Gjertsen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Selvmord epidemiologi: Kunnskap og metodologiske utfordringer.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 15. mai 2015 07:34 - Sist endret 13. mars 2019 11:05