Prøveforelesning: Anneli Viktoria Mellblom

MA Anneli Viktoria Mellblom ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Moving from descriptive clinical communication research to guidance for clinical practice: pitfalls and ways forward?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 1. juni 2015 09:59 - Sist endret 13. mars 2019 11:16