Prøveforelesning: Øystein Sørensen

M.Sc. Øystein Sørensen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Variable selection and dimension reduction.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 


 

Publisert 27. feb. 2015 14:51 - Sist endret 13. mars 2019 11:18