Prøveforelesning: Mats Julius Stensrud

M.Sc. Mats Julius Stensrud ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Provide a conceptual outlook on how studies on neurotransmitter colocalisation improve the understanding of cortico-basal ganglia network functions.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 26. mars 2015 11:02 - Sist endret 13. mars 2019 11:14