Prøveforelesning: Mats Julius Stensrud

M.Sc. Mats Julius Stensrud ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Non-dopaminergic treatment strategies for Parkinson's disease.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 26. mars 2015 11:02 - Sist endret 13. mars 2019 13:08