Prøveforelesning: Benan John Mathai

M.Sc. Benan John Mathai ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Using model organisms to determine the physiological implications of autophagy».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 19. sep. 2018 15:33 - Sist endret 20. sep. 2018 13:43