English version of this page

Cellesyklus og apoptose

Forskningsgruppen ønsker å klarlegge mekanismene involvert i vitamin A- og cAMP-mediert regulering av proliferasjon, DNA-skade og apoptose i lymfoide celler, for på den måten å identifisere nye strategier for bedret terapi av kreft og visse immunsviktsykdommer.

Illustrasjonsfoto: U.S National Cancer Institute

Les mer på de de engelske sidene til forskergruppen for cellesyklus og apoptose.

Publisert 7. mars 2011 11:06 - Sist endret 6. jan. 2022 13:22

Kontakt

Postadresse
Postboks 1112 Blindern
0317 Oslo

Beøsksadresse
Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder