English version of this page

Kausal inferens

Vårt hovedmål er å utvikle metoder for å forstå kausale slutninger; et hett forskningsområde innen statistikk og epidemiologi.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for kausal inferens.

Publisert 4. mars 2011 16:44 - Sist endret 18. jan. 2022 17:44