English version of this page

Gruppe for Neural Computation

Vår lab studerer hvordan hjernen omdanner sensorisk informasjon til oppfatninger av omverdenen. Fysiske stimuli som når våre øyne og ører er svært komplekse, men likevel synes vår oppfatning av den ytre verden ganske enkel. For å forstå hvordan vi er i stand til å samhandle med den fysiske verden så effektivt, studerer vi de grunnleggende prinsippene om hvordan kretsene i hjernen virker.

Informasjon fra sansene og nevronale nettverk.

For tiden fokuserer vi vår forskningsinnsats på hjernebarken, den ytterste delen av hjernen vår som er viktig for både tillært og tilpasningsdyktig atferd. Vi søker å forstå logikken bak nevrale koblinger og hvordan nye aktivitetsmønster ligger til grunn for et individs atferd. 

Gruppe for neural computation er en multidisiplinær lab som kombinerer eksperimenter og datasimulering. Vår sentrale tilnærming er å trene mus til å utføre enkle oppgaver som involverer bruk av sansene. Ved å bruke kvantitativ atferd, optogenetiske manipulasjoner, in vivo to-foton bildebehandling og elektrofysiologi, søker vi å gi en beskrivelse av forholdet mellom funksjon av nevrale kretser og oppfatning.

Ved å avdekke kretser for sanseoppfatning i den friske hjernen, venter vi å oppnå ny innsikt i hjernens funksjon hos pattedyr, som kan gi grunnlaget for å forstå hvordan dysfunksjonelle koblinger kan forårsake mentale og atferdsmessige aspekter ved neurodegenerative sykdommer.

Besøk våre engelske sider for fullstendig informasjon og siste nytt.

Publisert 16. feb. 2016 16:21 - Sist endret 5. okt. 2022 11:52