English version of this page

Statistisk læring i molekylærmedisin

Vi utvikler metoder i statistisk maskinlæring for å integrere multi-omics og andre data, f.eks. klinisk og farmakologisk informasjon, for å predikere pasientens prognose eller terapirespons.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, fargerikhet, plott, diagram.

Estimation of drug efficacy and synergistic effects in a drug combination experiment. The plots were generated with the R package bayesynergy v2.1 for an example data set from O'Neil et.al, 2016, DOI:10.1158/1535-7163.MCT-15-0843.

På denne måten bidrar vi til utviklingen av nye behandlingsmetoder i personalisert kreftmedisin.

Se våre engelske gruppesider for mer informasjon

Emneord: biostatistikk, maskinlæring, integrative omics, farmakogenomikk, personalisert kreftmedisin, presisjonsmedisin
Publisert 17. nov. 2020 13:50 - Sist endret 11. mai 2021 18:29