English version of this page

Synaptisk fysiologi

Vår gruppe studerer hvordan nevroner i pattedyrs hjerne kommuniserer med hverandre via synapser. Vår forskning tar sikte på å forklare mekanismene til synaptisk prosessering i hjernen hos pattedyr, og å videreføre de vitenskapelige resultatene til klinikken, for å bekjempe sykdommer i nervesystemet. Vi bruker avanserte elektrofysiologiske-, optiske- og datamodelleringsteknikker, for å studere synaptiske signalmekanismer i presynaptiske aksoner og postsynaptiske dendritter i kortikale nevroner.

 

Prosjekter

Funksjonell analyse av cortex internevron aksoner. Inhibitoriske internevroner spiller en nøkkelrolle i flere høyere mikrokrets funksjoner, for eksempel feedforward- og feedbackinhibisjon, høyfrekvente nettverkssvingninger, og temporal koding av informasjon i hjernen. Mange av disse funksjonene er avhengige av den raske temporalt nøyaktige frigivelsen av GABA fra inhibitoriske aksonterminaler. Vi studerer synaptisk prosessering i disse internevron akson terminalene, som er høyt spesialisert innen hurtig signalisering.

 

Dendritisk prosessering i medial entorhinal cortex. Kombinere elektrofysiologisk opptak, 2-foton glutamat uncaging og molekylær manipulering av dendrittiske ionekanaler, for å forstå hvordan gridceller i medial entorhinal cortex påvirker synaptisk input under navigasjon.

 

Les mer på forskergruppens engelske sider.

Publisert 26. apr. 2018 15:13 - Sist endret 28. apr. 2022 16:53