English version of this page

BEACH-proteiner og selektiv autofagi

Vi ønsker å undersøke hvilken funksjon BEACH-proteiner kan ha i autofagi.

Illustrasjon: Petter Holland

Om prosjektet

Vi har funnet at proteinet ALFY (autophagy-linked FYVE protein) er viktig for degradering av proteinaggregater ved autofagi (Clausen et al, Autophagy 2010; Filimonenko et al, MolCell 2010). ALFY er ett av totalt åtte humane BEACH (Beige and Chediak Higashi)-proteiner, hvor alle (unntatt ett) er ekstremt store proteiner (300-430 kDa) med en felles C-terminal domenestruktur (PH-BEACH-WD40). BEACH-domenet er svært konservert og har blitt krystallisert fra to proteiner i familien. Vi fant at BEACH-domenet i ALFY er viktig for binding til p62, et ubiquitin-bindene protein involvert i autofag degradering av ulike intracellulære komponenter, som proteinaggregater, mitokondrier og bakterier. Man kjenner imidlertid ikke til noen andre interaksjonspartnere for BEACH-domenet, og funksjonen til de fleste proteinene i denne familien er også ukjent.

Vi vil benytte biokjemiske og bioinformatiske verktøy for å identifisere spesifikke bindingspartnere og forstå mer om strukturen og funksjonen til BEACH-proteinene. Videre vil vi studere betydningen av BEACH-proteinene i selektiv autofagi in vitro og in vivo. Vi vil benytte zebrafisk som modellorganisme, da zebrafisk har en nært beslektet homolog til alle humane BEACH-proteiner og mange ulike sykdomsmodeller er etablert. Mutasjoner i mange BEACH-proteiner er assosiert med sykdom, og økt kunnskap om deres interaksjonspartnere, lokalisering og cellulære funksjon er viktig for å identifisere nye terapeutiske mål i behandling autofagi- og BEACH-relaterte sykdommer.

Finansiering

Norges forskningsråd

Start-slutt

2013-2016

Publisert 10. jan. 2013 13:04 - Sist endret 5. apr. 2018 10:29