English version of this page

Akademisk forum: åpent møte om Plan S

Akademisk forum/Professorforeningen inviterer til åpent møte om Plan S, åpen publisering og akademisk frihet. Forskningsrådets John-Arne Røttingen møter Stølen, Graver og Gundersen til debatt.

Open acess

Hensikten med Open Access er at alle fritt skal kunne lese alle forskningsresultatene. Forskningsminister Iselin Nybø og NFR-direktøren John-Arne Røttingen fremmer en Plan S for åpen publisering. De sier at forslaget «har skapt en del debatt som vi ønsker velkommen». Plan S er utviklet sammen med Det europeiske forskningsrådet (ERC) og ulike typer forskningsråd fra ti europeiske land. Rektor Svein Stølen er helt sikker på at Open Access må være målet utfra samfunnets legitime krav om at skattebetalernes penger skal komme skattebetalerne til gode og en nordiske modell basert på en egalitær tilgang til kunnskap. Men han spør: hvordan skal vi nå visjonen om åpen tilgang uten at det er forskerne våre som må ta støyten ved å ikke kunne publisere i det som i dag er de ledende tidsskriftene? Det er fortsatt uavklarte spørsmål om hva åpen publisering og Plan S går ut på. Kristian Gundersen skriver at Nybøs og Røttingens ønske om debatt er "bare en skinnmanøver". Hans Petter Graver har skrevet at "det hjelper ikke at forskningen er fri om den ikke kan publiseres fritt". 

Blant spørsmålene som vil bli belyst er hvordan publisering har fungert så langt ved UiO, og hvilke endringer Plan S vil bringe med seg.

Panel

  • Professor Svein Stølen, rektor UiO
  • John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd
  • Professor Hans-Petter Graver, preses, Det Norske Videnskaps-Akademi
  • Professor Kristian Gundersen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 Ledet av professor Mads Andenæs, Det juridiske fakultet.

Årsmøte

I tillegg til debatt vil møtet også fungere som årsmøte for Akademisk forum/Professorforeningen. Årsmøtet vil få en redegjørelse for virksomheten siden siste årsmøte og planene fremover

 

Publisert 13. des. 2018 20:52 - Sist endret 31. mai 2021 10:30