English version of this page

Langtidsoppfølging av hjertevennlig kost under graviditet (CARRDIP)

Langtidsoppfølging av hjertevennlig kost under graviditet Kan et hjertevennlig kosthold i svangerskapet ha påvirket risikoen for hjerte- og karsykdommer i dag ca. 20 år senere hos mor og barn (som nå er voksne)?

CARRDIP-logo

CARRDIPs hovedresultat

Sunn kost i svangerskapet forebygger kanskje senere hjerte- og karsykdom. I «CARRDIP»-studien 1999-2001 undersøkte Janette Khoury og medarbeidere kolesterolverdier og fødselsutfall hos gravide kvinner som fikk et hjertevennlig kosthold (diettgruppe) under svangerskapet. Denne gruppen gravide ble sammenliknet med gravide som spiste et vanlig norsk kosthold (kontrollgruppen). 

Hovedfunnet i studien var at kvinnene i diettgruppen fikk et lavere blodnivå av både total-kolesterol og av det "usunne" kolesterolet "LDL" under svangerskapet. Forekomsten av for tidlig fødte barn var om lag 10 ganger høyere blant kvinner i kontrollgruppen sammenliknet med dem som fikk det hjertevennlige kostholdet.  Forskerne fant også at gjennomblødningen mellom fosteret og morkaken blant mødrene i diettgruppen var bedre enn hos kontrollgruppen.

Samlet sett viste CARRDIP-undersøkelsen at dette hjertevennlige kostholdet var trygt i svangerskapet og at det reduserte risikofaktorer for hjerte-karsykdommer.  

Spørsmålet vi nå stiller, er følgende: Kan et slikt hjertevennlig kosthold i svangerskapet ha påvirket risikoen for hjerte- og karsykdommer i dag ca. 20 år senere hos mor og barn (som nå er voksne)?

Referanser

Effect of a cholesterol-lowering diet during pregnancy on maternal and fetal Doppler velocimetry: the CARRDIP study. 
Khoury J, Haugen G, Tonstad S, Froslie KF, Henriksen T. Am J Obstet Gynecol. Jun 2007;196(6):549 e1-7. doi:10.1016/j.ajog.2007.01.017

Effect of a cholesterol-lowering diet on maternal, cord, and neonatal lipids, and pregnancy outcome: a randomized clinical trial. 
Khoury J, Henriksen T, Christophersen B, Tonstad S. Am J Obstet Gynecol. Oct 2005;193(4):1292-301. doi:10.1016/j.ajog.2005.05.016

Effects of an antiatherogenic diet during pregnancy on markers of maternal and fetal endothelial activation and inflammation: the CARRDIP study. 
Khoury J, Henriksen T, Seljeflot I, Mørkrid L, Frøslie K, Tonstad S. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2007-01-04 2007;114(3):279-288. doi:10.1111/j.1471-0528.2006.01187.x

A lower reduction in umbilical artery pulsatility in mid-pregnancy predicts higher infant blood pressure six months after birth. 
Khoury J, Knutsen M, Stray-Pedersen B, Thaulow E, Tonstad S. Acta Paediatr. Aug 2015;104(8):796-800. doi:10.1111/apa.13020

Publisert 17. feb. 2021 13:08 - Sist endret 23. okt. 2021 08:22