English version of this page

MinMat-studien (avsluttet)

Hver tredje pasient på sykehus er underernært eller i ernæringsmessig risiko. Vi utvikler det digitale verktøyet MinMat for bedre oppfølging og ernæringsbehandling.

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, logo, font, linje.

Hovedmeny i MinMat-appen

Om prosjektet

I prosjektet utvikler vi MinMat - et digitalt verktøy som kan hjelpe helsepersonell til å gi bedre oppfølging og behandling av underernærte pasienter. MinMat består av en app som brukes av pasientene og en webløsning som brukes av sykepleiere/annet helsepersonell. I MinMat kan pasient eller sykepleier registrere matinntak og ernæringsrelaterte symptomer. MinMat regner automatisk ut pasientens behov for energi, protein og væske og sammenligner inntak med individuelt behov. Sykepleier får en rapport som inneholder individuelt tilpassede forslag til ernæringsbehandling og et utkast til en ernæringsplan.

Mål

Formålet med prosjektet er å utvikle, validere og teste et elektronisk beslutningsverktøy for å forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring.

Bakgrunn

Sykdomsrelatert underernæring er en utfordring blant pasienter på sykehus. Hver tredje inneliggende pasient er underernært eller i risiko for å bli det. Tilstanden fører til økt sykelighet og dødelighet blant pasientene, lengere liggetid, flere re-innleggelser og økte kostnader for sykehusene. Til tross for nasjonale retningslinjer og at sykdomsrelatert underernæring er inkludert i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, opplever sykepleiere å mangle kunnskap, kompetanse og gode nok verktøy for å følge opp denne store pasientgruppen.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst og Throne Holst stiftelse ved Universitetet i Oslo.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for ernæringsvitenskap ved universitetet i Oslo og Universitets senter for informasjonsteknologi (USIT).

Prosjektet videreføres i innovasjonsprosjeket: MinMat - digital ernæringsoppfølging.

Utvalgte publikasjoner

Paulsen MM, Paur I, Gjestland J, Varsi C, Tangvik RJ, Andersen LF. Effects of using the MyFood decision support system on hospitalized patients' nutritional status and treatment: A randomized controlled trial. Clin Nutr. 2020 Mar 19, pii: S0261-5614(20)30115-1. DOI: 10.1016/j.clnu.2020.03.012 [Epub ahead of print]

Paulsen MM, Varsi C, Paur I, Tangvik RJ, Andersen LF. Barriers and Facilitators for Implementing a Decision Support System to Prevent and Treat Disease-Related Malnutrition in a Hospital Setting: Qualitative Study. JMIR formative research. 2019;3(2):e11890. DOI: 10.2196/11890

Paulsen MM, Hagen MLL, Froyen MH, Foss-Pedersen RJ, Bergsager D, Tangvik RJ, et al. A Dietary Assessment App for Hospitalized Patients at Nutritional Risk: Development and Evaluation of the MyFood App. JMIR mHealth and uHealth. 2018;6(9):e175. DOI: 10.2196/mhealth.9953

Publisert 20. aug. 2019 12:35 - Sist endret 17. nov. 2020 15:26