Spedkost 3

Spedkost-undersøkelsene er landsomfattende undersøkelser av kostholdet til spedbarn på 6 og 12 måneder. Høsten 2018 og våren 2019 skal det gjennomføres en ny Spedkost-undersøkelse (Spedkost 3). Mødre fra hele landet blir spurt om å fylle ut et spørreskjema om barnets kosthold. Har du mottatt en invitasjon, kan du fylle ut spørreskjemaet ved å trykke på den blå knappen "Svar på spørreskjema".

Baby mates med skje
Illustrasjon: iStock

Kostholdsundersøkelse

Spedkost-undersøkelsene har blitt gjennomført to ganger tidligere, i 1998-99 (Spedkost 1) og i 2006-07 (Spedkost 2).

Formålet med Spedkost 3 er å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn, følge utviklingen i kostholdet over tid, få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold samt å forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer blant de minste barna.

Resultater

Resultatene fra Spedkost 3 vil publiseres i rapporter som vil være tilgjengelige på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Resultatene vil også kunne inngå i publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter. Data vil bare publiseres på gruppenivå og det vil ikke gis informasjon om hva enkeltpersoner har svart.

Finansiering

Spedkost 3 finansieres og gjennomføres av Folkehelseinstituttet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Varighet

September 2018 – Desember 2020

Publisert 1. aug. 2017 15:24 - Sist endret 5. feb. 2020 11:21

Kontakt

Epostspedkoststudien@medisin.uio.no

 

Spørreskjema

Svar på spørreskjema

 

Etterutfylling av vekt og lengde

Prosjektleder

Anne Lene Kristiansen

Forskere