Nasjonalt senter for stamcelleforskning

Det nasjonale senteret for stamcelleforskning er dedikert til grunnforskning og translasjonsforskning på stamceller, opplæring i stamcellerelaterte metoder og formidling.

Senteret administreres av OUS-Rikshospitalet og ligger på Institutt for medisinske basalfag etter en avtale mellom universitetet og sykehuset. Målet med dette er å bygge bro mellom grunnleggende forskning og klinisk behandling.

Senteret omfatter for tiden 8 forskningsgrupper ved IMB og OUS, samt en rekke assosierte forskningsgrupper.

For mer informasjon, se senterets engelske sider.

Publisert 5. des. 2014 12:23 - Sist endret 5. des. 2014 12:23