English version of this page

Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi

OCBE er et senter bestående av avdeling for biostatistikk ved UiO og avdeling for biostatistikk, epidemiologi og helseøkonomi ved OUS.

Logo for OCBE

Vi dekker alle aspekter av biostatistikk, fra metodologisk forskning til avansert veiledning på alle helserelaterte forskningsområderfra klinisk til epidemiologisk forskning, molekylærbiologi og annen basalmedisin.

For fullstendig informasjon, se senterets engelske sider.

Publisert 28. aug. 2014 10:09 - Sist endret 26. apr. 2022 12:15