Innkalling til instituttrådsmøte 4. mars

Saksliste

Sak 1/21 (V) Godkjenning av dagens innkalling og utkast til referat fra møte 24. november 2020

 

Sak 2/21 (O) Endelig budsjett 2021 v/Trude

vedlegg


Sak 3/21 (O) Virksomhetsrapportering 3. tertial 2020 v/Lene og Trude

vedlegg


Sak 4/21 (D) BOTT-prosessen og konsekvenser for IMB v/Linda

Presenteres i møtet.

 

Sak 5/21 (O) Orienteringer fra instituttledelsen

 

Sak 6/21 Eventuelt

 

O = orienteringssak

D = diskusjonssak

V = vedtakssak

 

Publisert 25. feb. 2021 20:13 - Sist endret 15. okt. 2021 14:28