English version of this page

Organisasjon

Institutt for medisinske basalfag består av 4 fagavdelinger som understøttes av tjenester innen komparativ medisin, og øvrige tekniske og administrative støttefunksjoner.

Organisasjonskart

Publisert 18. mars 2013 15:01 - Sist endret 6. feb. 2019 08:13