Innkalling til instituttrådsmøte 3. juni

Saksliste

Sak 7/21 (V) Godkjenning av innkalling og godkjenning av utkast til referat fra 4. mars 2021

Sak 8/21 (O/D) Nytt Rikshospital og prosessen rundt Livsvitenskapsbygget: Konsekvenser for Domus Medica v/Seniorakitekt Charlotte Windel Stang, Eiendomsavdelingen

Sak 9/21 (O/D) Virksomhetsrapport 1. tertial 2021 v/Trude og Lene

Vedlegg: 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2021

Økonomirapport 1. tertial 2021

Sak 10/21 (O/D) Kostnadsberegninger ved utvidelse av studiekapasiteten i medisinutdanningen v/Lene og Héla

Vedlegg:

Forespørsel fra KD

Sak 11/21 (D) BOTT-prosessen - Status og erfaringer så langt v/Linda og Trude

Sak 12/21 (O) Orienteringer fra instituttledelsen

Sak 13/21 Eventuelt

 

O = orienteringssak

D = diskusjonssak

V = vedtakssak

 

Publisert 27. mai 2021 17:24 - Sist endret 13. sep. 2021 10:32