Innkalling til instituttrådsmøte 3. mars 2022

Saksliste

1/22 (V) Godkjenning av dagens innkalling og utkast til referat fra møte 25. november 2021

 

2/22 (O) Regnskap 2021 v/ Trude

Vedlegg: Årsregnskap 2021

 

3/22 (O) Endelig budsjett 2022 v/Trude

Vedlegg 1: Endelig budsjett per avdeling 2022

Vedlegg 2: Ledelsesvurdering og økonomirapport for årsbudsjett 2022

Vedlegg 3: Ledelsesvurdering og økonomirapport for femårig prognose 2022-2026

 

4/22 (O) Pågående byggeprosesser på Domus Medica og innmeldte behov til EA v/ Torgeir

 

5/22 (O) Orienteringer fra instituttledelsen

 

 

Publisert 14. feb. 2022 16:24 - Sist endret 22. feb. 2022 10:24