Gunn-Elin Aasprong Bjørneboe

Bilde av Gunn-Elin Aasprong Bjørneboe
English version of this page
Mobiltelefon +47 90164852
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområde

Spesialrådgiver i Avdeling for ernæringsvitenskap

Bakgrunn

Bjørneboe er uteksaminert som cand. med. ved Universitetet i Oslo i 1983 og tok sin dr. med. samme sted i 1987. Hun ble kandidat i helseadministrasjon i 1990. Bjørneboe har vært tilknyttet universitetet i Oslo og universitetet i Tromsø som professor.

Bjørneboe har lang erfaring som leder og har gjennomgått Solstrandsprogrammets lederutvikling. Hun har vært ansatt som administrativ leder i Statens ernæringsråd, direktør i Statens ernæringsråd og kom fra stillingen som assisterende direktør i Sosial- og helsedirektoratet til stillingen som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo i perioden 2007-2019.

Forskningsfelt

CV

Publisert 20. feb. 2019 13:36 - Sist endret 29. okt. 2019 13:20