English version of this page

Avdeling for ernæringsvitenskap

Avdelingen er ansvarlig for ernæringsundervisningen av medisin-, ernærings- og odontologistudenter. Vi er ca. 100 ansatte som er engasjert i mange forskningsprosjekter innen ernæringsvitenskap.

Vi samarbeider med Oslo Universitetssykehus om pasientrettet forskning og undervisning ved Senter for klinisk ernæring og har ansvaret for Norsk transgensenter.

Undervisning 

Vi har ansvaret for profesjonsstudiet i klinisk ernæring, og for ernæringsundervisningen i medisin- og odontologistudiet. 

I første del av det 5-årige masterprogrammet i klinisk ernæring følger ernæringsstudentene den samme undervisningen som medisin- og odontologistudentene. Resten av studiet er spesielt tilrettelagt for ernæringsstudentene.

Studenter på lab
Undervisning på lab er en del av studiet. Bilde: Gunnar Fredrik Lothe, UiO.

Her kan du lese mer om studiene i klinisk ernæring og medisin:

Forskning 

Avdelingen har en sterk posisjon innen internasjonal ernæringsforskning, og er den største ernæringsavdelingen tilknyttet et medisinsk fakultet i Europa. Vi har 14 aktive forskningsgrupper. Publikasjonsaktiviteten er høy, med ca 150 vitenskapelige publikasjoner i 2018. Vi har topp moderne laboratorier, der vi blant annet har utstyr for å kunne gjøre massespektrometri.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Avdelingens ansatte leder eller deltar i mange nasjonale og internasjonale prosjekter innen ernæringsvitenskap for eksempel utarbeidelse av Nye nordiske kostråd og næringsstoffanbefalinger. Avdelingen er representert i Nasjonalt råd for ernæring og har for tiden også redaktøransvaret i Norsk tidsskrift for ernæring.

Kommunikasjon

Vi er aktive på sosiale medier og twitrer om nye publikasjoner på @NutritionUiO.

Vi skriver også på medisinbloggen på Det medisiske fakultet.

Følg oss gjerne på Facebook.

Dersom du er journalist og ønsker å komme i snakk med oss, kan du kontakte kommunikasjonsavdelingen ved Det medisinske fakultet.

Vår ekspertoversikt om ernæring omfatter følgende temaer: kreft, kolesterol og hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, underernæring, barn, gravide, eldre, glutenfri kost og trenddietter.

Portal for kostholdsundersøkelser 

Kontakt

Postadresse Avdeling for ernæringsvitenskap Postboks 1046 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 13 40

Enhetskoder

Gammel stedkode 511300 Vortex, FS m.m.