Avdeling for ernæringsvitenskap

Avdelingen er ansvarlig for ernæringsundervisningen av medisin-, ernærings- og odontologistudenter. De ansatte er engasjert i mange forskningsprosjekter innen ernæringsvitenskap.

Avdelingen deltar i forskningen ved Senter for klinisk ernæring og Norsk transgensenter

Undervisning ved avdelingen

Avdelingen er ansvarlig for undervisningen i masterstudiet i klinisk ernæring og for ernæringsundervisningen i profesjonsstudiet i medisin og odontologi. I første del av det 5-årige masterprogrammet i klinisk ernæring (2 ½ semester) følger ernæringsstudentene det samme studieopplegget som medisin- og odontologistudentene. Resten av studiet er spesielt tilrettelagt for ernæringsstudentene.

Undervisningen i ernæring i profesjonsstudiet i medisin er spredt over Modul 1-3 og 8. 

Forskning ved avdelingen

Avdelingen har en sterk posisjon innen internasjonal ernæringsforskning, og er den største ernæringsavdelingen tilknyttet et medisinsk fakultet i Europa. Publikasjonsaktiviteten ved avdelingen er høy.

Avdelingens ansatte leder eller er deltagere i mange omfattende nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt innen ernæringsvitenskap.

Kontakt

Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 13 40 Stedkode: 511300