Hela Soltani

Bilde av Hela Soltani
English version of this page
Telefon +47 22845664
Mobiltelefon +47 97728875
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1110 Blindern 0317 Oslo
  • Fungerende administrasjonssjef for Institutt for medisinske basalfag

  • Ledelse av Seksjon for studiestøtte og administrative fellestjenester. Seksjonen har 14 ansatte og omfatter studieadministrasjonen for Master i Klinisk ernæring og modul 1 og modul 2 i profesjonsstudiet i medisin, instituttets kommunikasjonsarbeid, instituttets sekretariatsfunksjon og avdelingenes lokal administrativ støtte. Seksjonen administrerer også testatorordningen (donasjon av legemer til undervisning og forskning) og De Schreinerske Samlinger

  • Lederstøtte til avdelingsleder for Avdeling for molekylærmedisin (Molmed)

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 27. jan. 2012 11:21 - Sist endret 27. juni 2022 13:28