English version of this page

Avdeling for administrasjon og fagstøtte

Avdeling for administrasjon og fagstøtte ivaretar et bredt spekter av tekniske og administrative støttefunksjoner for instituttet.

Avdelingen ledes av administrasjonssjef Hela Soltani, og består av fem seksjoner.

Tre av disse ivaretar administrative opppgaver for hele instituttet:

  • Økonomiseksjonen
  • Seksjon for personal og HMS
  • Seksjon for studiestøtte og administrative fellestjenester

Videre inneholder avdelingen

  • Komparativ medisin - leverer tjenester innen dyreforsøk til hele regionen
  • Seksjon for intern service med lokal IT
  • Mekanisk og elektronisk verksted
  • Foto- og grafikkenheten
  • Byggkoordinator

Totalt har avdelingen litt over 50 ansatte.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1110 Blindern, 0317 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13050500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 510100 Vortex, FS m.m.