Per Alf Brodal

Bilde av Per Alf Brodal
English version of this page
Rom DM-1316
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1105 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Nevrale systemer

Faglige interesser

Nevrobiologi, spesielt med tanke på brobygging mellom basalfag og klinikk (smerte, plastisitet, læring, tidlig utvikling, rehabilitering, balanse, sammenheng hjerne og mentale funksjoner…)

Undervisning

Underviser på profesjonsstudiet i medisin (gjennom årene undervist innen alle deler av anatomien). Betydelig postgradual undervisningsvirksomhet (leger, fysioterapeuter, psykologer)

Bakgrunn

 • Cand.med Oslo 1971
 • Dr. med. Oslo 1972
 • Turnustjeneste 1973-74
 • Forskningsopphold University of Oxford 1977-78

Verv

 • Leder studieplankomite for “Oslo 96” 1993-1997
 • Studiedekan (2003-2007)
 • Medlem av Den sentrale klagenemnda ved UiO (til 2010)
 • Diverse verv i ulike komiteer og utvalg ved UiO

Samarbeid

Fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti Leira (Læringsorientert fysioterapi: anvendelse av nevrobiologisk kunnskap ved utvikling av behandlingsmetoder)

Emneord: Hjernen og nervesystemet, Muskel og skjelett

Publikasjoner

 • Brodal, Per (2022). Bevegelsesapparatets anatomi i kortversjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(3), s. 1–2. doi: 10.4045/tidsskr.21.0878.
 • Brodal, Per (2019). Kan nevrovitenskap bidra til bedre læring i barnehagen? Barnehagefolk. ISSN 1500-6905. 36(2), s. 25–30.
 • Brodal, Per (2017). A neurobiologist's attempt to understand persistent pain. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 15, s. 140–147. doi: 10.1016/j.sjpain.2017.03.001.
 • Brodal, Per (2016). Hvordan kan legestudiet ivareta grunnleggende profesjonelle verdier? UNIPED. ISSN 1500-4538. 39(4), s. 345–356. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-06.
 • Brodal, Per (2007). Smertens nevrobiologi. I Aambø, Arild (Red.), Smerter. Smerteopplevelse og atferd. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202259051.
 • Brodal, Per (2006). Oslo96 - hva var de viktigste endringene, og hvordan har det gått? I Straand, Jørund & Lindbæk, Morten (Red.), Allmennmedisinske spor. Fra Utrøst til Soria Moria. Unipub forlag. ISSN 82-7477-229-6. s. 113–126.
 • Brodal, Per (2005). Smertens nevrobiologi. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 17, s. 2370–2373.
 • Klaastad, Øivind; Smith, Hans-Jørgen; Smedby, Örjan; Winther-Larssen, Eldrid Hugaas; Brodal, Per Alf & Breivik, Harald [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). A novel infraclavicular brachial plexus block: The lateral and sagittal technique, developed by magnetic resonance imaging studies. Anesthesia and Analgesia. ISSN 0003-2999. 98, s. 252–256.
 • Brodal, Per Alf (2003). Pontine Nuclei. I Aminoff, M & Daroff, RB (Red.), Encyclopedia of the Neurological Sciences. Academic Press. ISSN 0122268709. s. 23–26.
 • Brodal, Per Alf (2003). Pons. I Aminoff, M & Daroff, RB (Red.), Encyclopedia of the Neurological Sciences. Academic Press. ISSN 0122268709. s. 22–23.
 • Klaastad, Øivind; Smedby, Örjan; Thompson, Gale; Tillung, Terje; Hol, Per Kristian & Røtnes, Jan Sigurd [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2002). Distribution of local anesthetic in axillary brachial plexus block. Anesthesiology. ISSN 0003-3022. 96, s. 1315–1324.
 • Brodal, Per Alf (2001). At forandre et lægestudium. Ugeskrift for læger. ISSN 0041-5782. s. 3593–2595.
 • Brodal, Per Alf (2000). Om å skape forandring i legers utdanning. Refleksjoner etter studieplanreformen i Oslo 1993-96. I Schei, Edvin & Gulbrandsen, Arild (Red.), Forstår du doktor? Mot en humanistisk legeutdanning. Tano Aschehoug. ISSN 82-518-3933-5. s. 131–142.
 • Brodal, Per Alf & Brinchmann-Hansen, Å. (1999). Gjenreis universitetssykehusene som utdanningsinstitusjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119, s. 1496–1497.
 • Wyller, V. Bruun & Brodal, Per Alf (1999). Praktiske prosedyrer i Oslo '96. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119, s. 681–683.
 • Wyller, V. Bruun & Brodal, Per Alf (1999). Hindrer ressursmangel gjennomføring av pedagogiske reformer i medisinutdanningen? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 119, s. 684–686.
 • Brodal, Per Alf & Bjaalie, Jan G. (1997). Salient anatomic features of the cortico-ponto-cerebellar pathway. Progress in Brain Research. ISSN 0079-6123. 14, s. 227–249.
 • Bjaalie, Jan G. & Brodal, Per Alf (1997). Cat pontocerebellar network: numerical capacity and axonal collateral branching of neurones in the pontine nuclei projecting to individual parafloccular folia. Neuroscience research. ISSN 0168-0102. 27, s. 199–210.
 • Bjaalie, Jan G.; Sudbø, Jon & Brodal, Per Alf (1997). Corticopontine terminal fibres form small scale clusters and large scale lamellae in the cat. NeuroReport. ISSN 0959-4965. 8, s. 1651–1655.
 • Bjaalie, Jan G. & Brodal, Per Alf (1997). Anatomical substrates for cerebellar computational units and cerebellar magnification factors. Behavioral and Brain Sciences. ISSN 0140-525X. 20, s. 246–247.
 • Pettersen, H. Bjørnstad ; Bovim, Gunnar; Brodal, Per Alf; Øgreid, D. & Fønnebø, Vinjar (1997). Medisinstudiet i Norge. En felles utdanning, fire ulike studiemodeller. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117, s. 2798–2803.
 • Nikundiwe, AM; Bjaalie, Jan G. & Brodal, Per Alf (1994). Lamellar organization of pontocerebellar neuronal populations. A multi-tracer and 3-D computer reconstruction study in the cat. European Journal of Neuroscience. ISSN 0953-816X. 6, s. 173–186.
 • Brodal, Per Alf & Bjaalie, Jan G. (1992). Organization of the pontine nuclei. Neuroscience research. ISSN 0168-0102. 13, s. 83–118.
 • Bjaalie, Jan G.; Diggle, P.J.; Nikundiwe, AM; Karagulle, T. & Brodal, Per Alf (1991). Spatial segregation between populations of ponto-cerebellar neurons: statistical analysis of multivariate spatial interactions. Anatomical Record. ISSN 0003-276X. 231, s. 510–523.
 • Brodal, Per Alf; Bjaalie, Jan G. & Aas, J. E. (1991). Organization of cingulo-ponto-cerebellar connections in the cat. Anatomy and Embryology. ISSN 0340-2061. 184, s. 245–245.
 • Aas, J. E.; Brodal, Per Alf; Baughman, R. W. & Storm-Mathisen, Jon (1990). Projections to the pontine nuclei from choline acetyltransferase-like immunoreactive neurons in the brainstem of the cat. Journal of Comparative Neurology. ISSN 0021-9967. 300(2), s. 183–195.
 • Bjaalie, Jan G. & Brodal, Per Alf (1989). Visual pathways to the cerebellum: segregation in the pontine nuclei of terminal fields from different visual cortical areas in the cat. Neuroscience. ISSN 0306-4522. 29, s. 95–107.
 • Overby, S. E.; Bjaalie, Jan G. & Brodal, Per Alf (1989). Uneven densities of corticopontine neurons in the somatosensory cortex: a quantitative experimental study in the cat. Experimental Brain Research. ISSN 0014-4819. 77, s. 653–665.
 • Brodal, Per Alf; Mihailoff, G.; Border, B.; Ottersen, Ole Petter & Storm-Mathisen, Jon (1988). GABA-containing neurons in the pontine nuclei of rat, cat and monkey. An immunocytochemical study. Neuroscience. ISSN 0306-4522. 25(1), s. 27–45.
 • Bjaalie, Jan G. & Brodal, Per Alf (1983). Distribution in area 17 of neurons projecting to the pontine nuclei: a quantitative study in the cat with retrograde transport of HRP-WGA. Journal of Comparative Neurology. ISSN 0021-9967. 221, s. 289–303.
 • Brodal, Per Alf; Dietrichs, Espen; Bjaalie, Jan G.; Nordby, Trond & Walberg, Fred (1983). Is lectin-coupled horseradish peroxidase taken up and transported by undamaged as well as by damaged fibers in the central nervous system? Brain Research. ISSN 0006-8993. 278, s. 1–9.
 • Dietrichs, Espen; Bjaalie, Jan G. & Brodal, Per Alf (1983). Do pontocerebellar fibers send collaterals to the cerebellar nuclei? Brain Research. ISSN 0006-8993. 259, s. 127–131.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brodal, Per (2016). The Central Nervous System. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-022895-8. 693 s.
 • Brodal, Per (2013). Sentralnervesystemet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02112-6. 646 s.
 • Fadnes, Britt Lenes; Leira, Kirsti & Brodal, Per (2013). Læringsorientert fysioterapi : teori og praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02118-8. 185 s.
 • Fadnes, Britt Lenes; Leira, Kirsti & Brodal, Per (2010). Læringsnøkkelen : om samspillet mellom bevegelser, balanse og læring. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01372-5. 195 s.
 • Brodal, Per (2010). Læringsnøkkelen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013725. 200 s.
 • Brodal, Per (2010). The Central Nervous System. Structure and Function. Oxford University Press. ISBN 978019538115-3. 591 s.
 • Brodal, Per (2009). Centrálny nervový systém. Struktúra a funkcia. Vydavatelstvo Osveta. ISBN 978-80-8063-256-4. 517 s.
 • Brodal, Per (2007). Sentralnervesystemet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215009582. 620 s.
 • Brodal, Per (2006). Om grunnlaget i hjernen for læring, balanse og kroppsbilde. Universitetsforlaget. ISBN 8215008771. 19 s.
 • Brodal, Per Alf (2004). The Central Nervous System. Structure and Function. Oxford University Press. ISBN 0-19-516560-8. 515 s.
 • Brodal, Per Alf (2001). Sentralnervesystemet. Universitetsforlaget. ISBN 82-518-3929-7. 672 s.
 • Brodal, Per Alf (1998). The Central Nervous System. Structure and Function. Oxford University Press. ISBN 0-19-511741-7. 675 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Helgeland, Helene; Lindheim, Maren Østvold; Diseth, Trond Haaken & Brodal, Per (2021). Klinisk hypnose - en revitalisering av legekunsten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 7. doi: 10.4045/tidsskr.21.0098.
 • Brodal, Per (2021). Neurocultural imperialism. The Bulletin of the European Association of Professors Emeriti. 2(4), s. 80–82.
 • Brodal, Per (2021). Å skrive lærebok på norsk. Michael. ISSN 1893-9651. 18, s. 92–100.
 • Brodal, Per (2021). Om å skrive lærebøker på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(11), s. 1–4. doi: 10.4045/tidsskr.21.0371.
 • Danielsen, Anne; Jemterud, Torkild & Brodal, Per (2021). Abels tårn. [Radio]. NRK P2.
 • Jemterud, Torkild; Danielsen, Anne; Brodal, Per; Løvvik, Ole Martin; Goodwin, Morten & Knudsen, Pål Moddi (2020). Abels tårn: En følsom AI tester visesang.
 • Brodal, Per (2019). En fallitterkl?ring for norske kirurgiske fagmilj?er? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(5). doi: 10.4045/tidsskr.19.0113.
 • Brodal, Per (2018). Nevrokulturell imperialisme. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(20). doi: 10.4045/tidsskr.18.0707.
 • Jemterud, Torkild; Røyne, Anja; Gadmar, Tone Charlotte & Brodal, Per (2018). Abels tårn, NRK Radio: "Hva skjer når moderne kropper, fylt med silikon og gudene vet hva, en dag skal begraves?". [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Brodal, Per (2017). Do we need an updated definition of pain? Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 17, s. 444–444. doi: 10.1016/j.sjpain.2017.08.012.
 • Brodal, Per (2017). Eksempel på dårlig ledet endringsprosess. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(17), s. 1265–1265. doi: 10.4045/tidsskr.17.0728.
 • Kristiansen, Jostein Riiser; Gadmar, Tone Charlotte; Brodal, Per & Jemterud, Torkild (2015). Abels Tårn. [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Brodal, Per (2015). Re: Når eldre tar sitt eget liv - gjør det noe? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(7), s. 630–630. doi: 10.4045/tidsskr.15.0378.
 • Brodal, Per (2015). Re: En integrert forståelse av subjektive lidelser i klinisk praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(1), s. 14–14. doi: 10.4045/tidsskr.14.1538.
 • Brodal, Per (2014). Mål og midler i legeutdanningen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(15), s. 1477–1479.
 • Brodal, Per (2014). Fortsatt svake argumenter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(5), s. 497–497. doi: 10.4045/tidsskr.14.0203.
 • Brodal, Per (2014). Feilaktig avveining. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(5). doi: 10.4045/tidsskr.14.0201.
 • Brodal, Per (2013). Bør graderte karakterer gjeninnføres på medisinstudiet? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(20), s. 2127–2128.
 • Brodal, Per (2011). Om læring og undervisning til å bli klok av. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131, s. 1582–1583.
 • Brodal, Per (2011). Spesialisert om generalisering. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131, s. 855–856.
 • Brodal, Per (2011). Dyptpløyende om menneskesinnets organisering. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131.
 • Brodal, Per (2011). Femten år med Oslo 96 - hva nå? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131.
 • Brodal, Per (2011). Commentary on "Jansen, J., and A. Brodal: Experimental studies on the intrinsic fibers of the cerebellum. II. The corticonuclear projection. J Comp Neurol 1940;73:267-321". Cerebellum. ISSN 1473-4222. 10(2), s. 181–183.
 • Brodal, Per (2009). Ettbinds anatomisk atlas i toppklasse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(2), s. 129–129.
 • Brodal, Per (2009). 150 år og "still going strong". Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(16), s. 1673–1673.
 • Hem, Erlend & Brodal, Per (2008). E. Hem & P. Brodal svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(2).
 • Brodal, Per (2007). Sitter følelsene i hjernen? Om erfaringens kroppsliggjøring.
 • Brodal, Per (2007). Smerte som element i samspill mellom tanker, følelser, kropp og atferd.
 • Brodal, Per (2005). Hørsel og hjernens plastisitet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(23).
 • Klaastad, Øivind; Smith, Hans-Jørgen; Smedby, O; Winther-Larssen, Eldrid Hugaas; Brodal, Per Alf & Breivik, Harald [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). A novel approach to infraclavicular brachial plexus block: The ultrasound experience - In response. Anesthesia and Analgesia. ISSN 0003-2999. 99, s. 950–951.
 • Brodal, Per Alf (2001). Det autonome nervesystem. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 121(19).
 • Brodal, Per Alf (2001). Nyttig bok for alle medisinere. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 121(19).
 • Brodal, Per Alf (2001). Problembasert læring: Metode og menneskesyn. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 55(1), s. 20–28.
 • Brodal, Per Alf; Leergaard, Trygve Brauns & Bjaalie, Jan G. (2001). Cerebellar mossy fiber projections: principles of organization studied by multiple retrograde tracers.
 • Brodal, Per Alf (2000). Skjønnlitteratur og medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120(30).
 • Brodal, Per Alf (2000). Tradisjonelt om normal og patologisk nevroembryologi. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 120(23).
 • Brodal, Per Alf (2000). Spenningen mellom dannelse og spesialisering i en profesjonsutdanning.
 • Brodal, Per Alf (2000). Spenningen mellom dannelse og spesialisering i en profesjonsutdanning.
 • Brodal, Per Alf (2000). At forandre et legestudium.
 • Brodal, Per Alf (2000). Utfordringer ved bruk av problembasert læring.
 • Brodal, Per Alf (2000). Samspill mellom kropp og sinn i et nevrobiologisk perspektiv.
 • Utvik, Jo Kristian; Rundén, Elise; Brodal, Per Alf; Storm, Johan Fredrik & Ottersen, Ole Petter (1999). Effects of the BK channel antagonists paxilline and iberiotoxin and the agonist NS1619 in hippocampal slice cultures subjected to oxygen-glucose deprivation.
 • Leergaard, Trygve Brauns; Brodal, Per Alf & Bjaalie, Jan G. (1998). Clusters and lamellae in the pontine nuclei: Implications for cerebro-cerebellar information transfer.
 • Brodal, Per Alf (1997). Eksamen - myter og realiteter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117, s. 489–490.
 • Brodal, Per Alf (1997). God medisinsk praksis avhenger av god teori. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117, s. 2753–2754.
 • Brodal, Per Alf (1997). Venstrehendthet og vitenskapelige sannheter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 117, s. 4449–4450.
 • Bjaalie, Jan G. & Brodal, Per Alf (1997). Convergence and divergence in the ponto-cerebellar system: The projection to the cat paraflocculus.
 • Brodal, Per Alf; Sudbø, Jon; Leergaard, Trygve Brauns & Bjaalie, Jan G. (1997). Corticopontine terminal fibres form small scale clusters and large scale lamellae in the cat.
 • Brodal, Per Alf (1996). Klinisk storgruppeundervisning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 116(23).
 • Brodal, Per Alf (1996). Målbeskrivelser for kurs - hva forteller de? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 116(5), s. 657–657.
 • Brodal, Per Alf (1996). Studiekvalitet - bare et honnørord? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 116(20).
 • Laake, Jon Henrik; Rundén, Elise; Brodal, Per Alf & Ottersen, Ole Petter (1996). In vitro ischemia and phosphatase 1/2a inhibition cause selective neuronal death in hippocampal slice cultures.
 • Brinchmann-Hansen, Å.; Brodal, Per Alf & Mårtenson, Dick (2000). Evaluering av hele studiet for kull 94. Det medisinske fakultet, NTNU. Det medisinske fakultet, NTNU.
 • Brinchmann-Hansen, Å.; Brodal, Per Alf & Mårtenson, Dick (2000). Evaluering av stadium IIIC. Det medisinske fakultet, NTNU. Det medisinske fakultet, NTNU.
 • Brinchmann-Hansen, Å.; Brodal, Per Alf & Mårtenson, Dick (1997). Evaluering av stadium I for kull 94. Sammenligning med kull 93. NTNU, Det medisinske fakultet.
 • Brinchmann-Hansen, Å.; Brodal, Per Alf & Mårtenson, Dick (1997). Evaluering av stadium IIA og IIB Kull 93. NTNU, Det medisinske fakultet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 10:35 - Sist endret 12. juni 2013 16:43