Ragnhild Eskeland

Førsteamanuensis
Bilde av Ragnhild Eskeland
English version of this page
Telefon (+47) 22 85 14 57
Rom 2260 Domus Medica
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1112 Biokjemi 0317 OSLO

Stilling

Førsteamanuensis, IMB, MedFak UiO. 

Prosjektansvarlig for:     

-Chromatin loops and functions (#262484 Norges Forskningsråd 2017-2021)                          

-Safe Medication in Pregnancy (PharmaTox Research Initiative; MatNat Faculty, UiO, IBV Anders Jahre Fond, Wedel Jarlsbergs Fond and Nansenfondene, 2016-2019)

-Centre for Cancer Cell Reprogramming (PI, SFF Norges Forskningsråd 2018-2027) 

Faglige interesser

Eg er interresert i korleis genutrykkinga er påverka av kromatinstruktur og plassering i cellekjernen. Eg fokuserer på korleis proteinkompleks er involvert i epigenetisk regulering av kromatin i stamceller og differensierte celler. For å studere pakking av kromatin bruker eg metoden Fluorescence in situ hybridisation (FISH) og mikroskopi og studerer normale celler samanlikna med kreftceller. Vidare studerer eg kromatin ved  å bruke ulike biokjemiske metodar der eg mellom anna lagar nukleosomer in vitro.

For meir info besøk Kromatin Biologi gruppa.

Undervisning

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis II (Jan 2014 - Jan 2016) Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen (Stillingsprosent: 20)

Postdoktor (Sept 2010 - Mai 2014) Universitetet i Oslo, Institutt for Biovitenskap. Gruppeleder: Prof. Odd Stokke Gabrielsen

Postdoktor (Jan 2007 - Aug 2010) MRC Human Genetics Unit, Edinburgh, Scotland. Gruppeleder: Prof. Wendy A. Bickmore

Bakgrunn

Cand. Mag. (Aug. 1997 – Jan. 2000) Molekylærbiologi og Kjemi, Det Matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen

ERASMUS Utveksling (Sept. 1999 – Jan. 2000) Chemistry and Physiology, University of Aberdeen, Skottland.

Hovedfag (Candidatus Scientiarum) (Jan. 2000- Dec. 2002) Sars International Centre for Marine Molecular Biology og Universitetet i Bergen, Norway. Gruppeleder: Prof. Eric Thompson og UiB veileder Prof. Rein Aasland. Thesis:“Characterization of linker and core histones in the Urochordate Oikopleura dioica”

PhD (Nov. 2002 - Dec. 2006) Adolf-Butenandt Institute, Ludwig-Maximillians University of Munich, Germany. Group head: Prof. Axel Imhof. Thesis: “Histone H3 lysine 9 methylation: A signature for chromatin function”. I denne tida var eg ein del av International Graduate Program: “Protein Dynamics in Health and Disease” og medlem i Elite Network of Bavaria.

Samarbeid

Prof. Philippe Collas, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo

Dr. Tiziana Bonaldi, European Institute of Oncology, Italy

Prof. Kerstin Bystricky, University of Toulouse, France

PharmaTox, Endringsmiljø, MatNat, UiO. Leiar Prof. Hedvig Nordeng 

Prof. Vessela Kristensen, Oslo University Hospital and Ahus, Norway

Dr. Jose Garcia Perez, University of Edinburgh, UK

Dr. Anthony Mathelier, NCMM, Norway

Dr. Thomas Fleischer, OUS, Norway

Ass. Prof. Jonas Paulsen, IBV, UiO, Oslo

Dr. Bernd Thiede, IBV, UiO, Oslo.

Emneord: Epigenetikk, Kromatin, Organisering i cellekjernen, Livsvitenskap, Kreft, Hjernen og nervesystemet, Stamceller

Publikasjoner

 • Samara, Athina; Spildrejorde, Mari; Sharma, Ankush; Falck, Martin ; Leithaug, Magnus & Modafferi, Stefania [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). A multi-omics approach to visualize early neuronal differentiation from hESCs in 4D. iScience. ISSN 2589-0042. 25(11). doi: 10.1016/j.isci.2022.105279.
 • Samara, Athina; Falck, Martin ; Spildrejorde, Mari; Leithaug, Magnus; Acharya, Ganesh & Lyle, Robert [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Robust neuronal differentiation of human embryonic stem cells for neurotoxicology. STAR Protocols. ISSN 2666-1667. 3(3). doi: 10.1016/j.xpro.2022.101533.
 • Labba, Nils-Anders Johannes; Wæhler, Hallvard Austin; Houdaifi, Nora; Zosen, Denis; Haugen, Fred & Paulsen, Ragnhild Elisabeth Heimtun [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Paracetamol perturbs neuronal arborization and disrupts the cytoskeletal proteins SPTBN1 and TUBB3 in both human and chicken in vitro models. Toxicology and Applied Pharmacology. ISSN 0041-008X. 449. doi: 10.1016/j.taap.2022.116130.
 • Lemma, Roza Berhanu; Fleischer, Thomas; Martinsen, Emily; Ledsaak, Marit; Kristensen, Vessela N. & Eskeland, Ragnhild [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Pioneer transcription factors are associated with the modulation of DNA methylation patterns across cancers. Epigenetics & Chromatin. ISSN 1756-8935. 15. doi: 10.1186/s13072-022-00444-9.
 • Sharma, Ankush; Akshay, Akshay; Rogne, Marie & Eskeland, Ragnhild (2021). ShinyArchR.UiO: user-friendly,integrative and open-source tool for visualization of single-cell ATAC-seq data using ArchR. Bioinformatics. ISSN 1367-4803. 38(3), s. 834–836. doi: 10.1093/bioinformatics/btab680. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lemma, Roza Berhanu; Ledsaak, Marit; Fuglerud, Bettina Maria; Sandve, Geir Kjetil; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2021). Chromatin occupancy and target genes of the haematopoietic master transcription factor MYB. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 11(9008). doi: 10.1038/s41598-021-88516-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rodriguez- Castañeda, Fernando; Lemma, Roza Berhanu; Cuervo Torre, Ignacio; Bengtsen, Mads; Moen, Lisa Marie & Ledsaak, Marit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). The SUMO protease SENP1 and the chromatin remodeller CHD3 interact and jointly affect chromatin accessibility and gene expression. Journal of Biological Chemistry. ISSN 0021-9258. 293(40), s. 15439–15454. doi: 10.1074/jbc.RA118.002844. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fuglerud, Bettina Maria; Ledsaak, Marit; Rogne, Marie; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2018). The pioneer factor activity of c-Myb involves recruitment of p300 and induction of histone acetylation followed by acetylation-induced chromatin dissociation. Epigenetics & Chromatin. ISSN 1756-8935. 11(1). doi: 10.1186/s13072-018-0208-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gervin, Kristina; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Eskeland, Ragnhild; Paulsen, Ragnhild Elisabeth & Lyle, Robert (2017). Farmakoepigenetikk: Samspillet mellom legemidler og epigenetikk. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 125(8), s. 30–34. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fleischer, Thomas; Tekpli, Xavier; Mathelier, Anthony; Wang, Shixiong; Nebdal, Daniel J.H. & Dhakal, Hari Prasad [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2017). DNA methylation at enhancers identifies distinct breast cancer lineages. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 8(1379). doi: 10.1038/s41467-017-00510-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Maclennan, Marie; García-Cañadas, Marta; Reichmann, Judith; Khazina, Elena; Wagner, Gabriele & Playfoot, Christopher J. [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2017). Mobilization of LINE-1 retrotransposons is restricted by Tex19.1 in mouse embryonic stem cells. eLIFE. ISSN 2050-084X. 6:e26152, s. 1–32. doi: 10.7554/eLife.26152. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fuglerud, Bettina Maria; Lemma, Roza Berhanu; Wanichawan, Pimthanya; Sundaram, Arvind; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2017). A c-Myb mutant causes deregulated differentiation due to impaired histone binding and abrogated pioneer factor function. Nucleic Acids Research (NAR). ISSN 0305-1048. 45(13), s. 7681–7696. doi: 10.1093/nar/gkx364. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simovski, Boris; Vodak, Daniel; Gundersen, Sveinung; Domanska, Diana Ewa; Azab, Abdulrahman & Holden, Lars [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2017). GSuite HyperBrowser: integrative analysis of dataset collections across the genome and epigenome. GigaScience. ISSN 2047-217X. 6(7), s. 1–12. doi: 10.1093/gigascience/gix032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ledsaak, Marit; Bengtsen, Mads; Molværsmyr, Ann-Kristin; Fuglerud, Bettina Maria; Matre, Vilborg & Eskeland, Ragnhild [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). PIAS1 binds p300 and behaves as a coactivator or corepressor of the transcription factor c-Myb dependent on SUMO-status. Biochimica et Biophysica Acta. Gene Regulatory Mechanisms. ISSN 1874-9399. 1859(5), s. 705–718. doi: 10.1016/j.bbagrm.2016.03.011.
 • Mora Ortiz, Antonio Carlos; Sandve, Geir Kjetil; Gabrielsen, Odd Stokke & Eskeland, Ragnhild (2015). In the loop: promoter-enhancer interactions and bioinformatics. Briefings in Bioinformatics. ISSN 1467-5463. doi: 10.1093/bib/bbv097.
 • Bengtsen, Mads; Klepper, Kjetil; Gundersen, Sveinung; Cuervo Torre, Ignacio; Drabløs, Finn & Hovig, Johannes Eivind [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). c-Myb Binding Sites in Haematopoietic Chromatin Landscapes. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 10(7). doi: 10.1371/journal.pone.0133280. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Eivind Gard; Oldenburg Ruppelt, Anja; Delbarre, Erwan; Freberg, Christel Taranger; Duband-Goulet, Isabelle & Eskeland, Ragnhild [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Lamin A/C-promoter interactions specify chromatin state-dependent transcription outcomes. Genome Research. ISSN 1088-9051. 23(10), s. 1580–1589. doi: 10.1101/gr.159400.113.
 • Collas, Philippe & Eskeland, Ragnhild (2013). Oslo Epigenetics Symposium 2012 Oslo, Norway, 8-9 November 2012. Epigenomics. ISSN 1750-1911. 5(1), s. 29–32. doi: 10.2217/EPI.12.76.
 • Chioda, Christina; Spada, Fabio; Eskeland, Ragnhild & Thompson, Eric (2004). Histone mRNAs do not accumulate during S phase of either mitotic or endoreduplicative cycles in the chordate Oikopleura dioica. Molecular and Cellular Biology. ISSN 0270-7306. 24(12), s. 5391–5403.
 • Chioda, Christina; Eskeland, Ragnhild & Thompson, Eric (2002). Histone gene complement, variant expression, and mRNA processing in a urochordate Oikopleura dioica that undergoes extensive polyploidization. Molecular Biology and Evolution (MBE). ISSN 0737-4038. 19, s. 2247–2260.

Se alle arbeider i Cristin

 • Marianne, Sletbakk; Arnodd, Håpnes; Hessen, Dag Olav; Kristin, Martinsen & Eskeland, Ragnhild (2022). Bios 2 Biologi 2 (LK20) . Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202743253. 432 s.
 • Sletbakk, Marianne; Marthinsen, Kirsten; Hessen, Dag Olav; Håpnes, Arnodd; Eskeland, Ragnhild & Spurkland, Anne (2021). Bios 1 Biologi 1 (LK20) . Cappelen Damm AS. ISBN 9788202696566.
 • Sletbakk, Marianne; Håpenes, Arnodd; Hessen, Dag Olav; Eskeland, Ragnhild; Gjærevoll, Inger & Borge, Ole Johan (2019). BIOS 2. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202604851.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eskeland, Ragnhild; Sekulic, Nikolina & Pandey, Deo Prakash (2022). 4th Oslo Epigenetics Symposium.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Rogne, Sissel; Eskeland, Ragnhild; Kjeldstad, Torunn; Olsbye, Unni & Røyne, Anja (2017). Panelsamtale: Hva nå? DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO.
 • Eskeland, Ragnhild & Grini, Paul Eivind (2015). Epigenetikk – hadde Lamarck rett? I Hessen, Dag Olav; Lie, Thore & Stenseth, Nils Christian (Red.), Mendels arv - Genetikkens æra. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-45818-5. s. 182–215.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. jan. 2019 14:34 - Sist endret 5. des. 2022 00:17