Ragnhild Eskeland

Førsteamanuensis
Bilde av Ragnhild Eskeland
English version of this page
Telefon (+47) 22 85 14 57
Rom 2260 Domus Medica
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1112 Biokjemi 0317 OSLO

Stilling

Førsteamanuensis, IMB, MedFak UiO. 

Prosjektansvarlig for:     

-Chromatin loops and functions (#262484 Norges Forskningsråd 2017-2020)                          

-Safe Medication in Pregnancy (PharmaTox Research Initiative; MatNat Faculty, UiO, IBV Anders Jahre Fond, Wedel Jarlsbergs Fond and Nansenfondene, 2016-2019)

-Centre for Cancer Cell Reprogramming (PI, SFF Norges Forskningsråd 2018-2027) 

Faglige interesser

Eg er interresert i korleis genutrykkinga er påverka av kromatinstruktur og plassering i cellekjernen. Eg fokuserer på korleis proteinkompleks er involvert i epigenetisk regulering av kromatin i stamceller og differensierte celler. For å studere pakking av kromatin bruker eg metoden Fluorescence in situ hybridisation (FISH) og mikroskopi og studerer normale celler samanlikna med kreftceller. Vidare studerer eg kromatin ved  å bruke ulike biokjemiske metodar der eg mellom anna lagar nukleosomer in vitro.

For meir info besøk Kromatin Biologi gruppa.

Undervisning

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis II (Jan 2014 - Jan 2016) Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen (Stillingsprosent: 20)

Postdoktor (Sept 2010 - Mai 2014) Universitetet i Oslo, Institutt for Biovitenskap. Gruppeleder: Prof. Odd Stokke Gabrielsen

Postdoktor (Jan 2007 - Aug 2010) MRC Human Genetics Unit, Edinburgh, Scotland. Gruppeleder: Prof. Wendy A. Bickmore

Bakgrunn

Cand. Mag. (Aug. 1997 – Jan. 2000) Molekylærbiologi og Kjemi, Det Matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen

ERASMUS Utveksling (Sept. 1999 – Jan. 2000) Chemistry and Physiology, University of Aberdeen, Skottland.

Hovedfag (Candidatus Scientiarum) (Jan. 2000- Dec. 2002) Sars International Centre for Marine Molecular Biology og Universitetet i Bergen, Norway. Gruppeleder: Prof. Eric Thompson og UiB veileder Prof. Rein Aasland. Thesis:“Characterization of linker and core histones in the Urochordate Oikopleura dioica”

PhD (Nov. 2002 - Dec. 2006) Adolf-Butenandt Institute, Ludwig-Maximillians University of Munich, Germany. Group head: Prof. Axel Imhof. Thesis: “Histone H3 lysine 9 methylation: A signature for chromatin function”. I denne tida var eg ein del av International Graduate Program: “Protein Dynamics in Health and Disease” og medlem i Elite Network of Bavaria.

Samarbeid

Prof. Philippe Collas, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo

Dr. Tiziana Bonaldi, European Institute of Oncology, Italy

Prof. Kerstin Bystricky, University of Toulouse, France

Dr. Duncan Sproul, MRC Medical Research Council, IGMM, University of Edinburgh

PharmaTox, Endringsmiljø, MatNat, UiO. Leiar Prof. Hedvig Nordeng 

Prof. Vessela Kristensen, Oslo University Hospital and Ahus, Norway

Dr. Jose Garcia Perez, University of Edinburgh, UK

Dr. Anthony Mathelier, NCMM, Norway

Dr. Thomas Fleischer, OUS, Norway

Ass. Prof. Jonas Paulsen, IBV, UiO, Oslo

Dr. Bernd Thiede, IBV, UiO, Oslo.

Emneord: Epigenetikk, Kromatin, Organisering i cellekjernen, stamceller
Publisert 17. jan. 2019 14:34 - Sist endret 4. mars 2021 00:28