Wenche Barth Eide

Bilde av Wenche Barth Eide
English version of this page
Mobiltelefon +47 99298949
Rom 1128
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Ernæring/Samfunnsernæring, globalt og nasjonalt
 • Sammenhenger  mellom ernæringsproblemer og de internasjonale menneskerettigheter, spesielt økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (retten til mat, retten til helse, andre relaterte) 
 • Global barnefedme og næringsmiddelindustriens rolle i uetisk markedsføring til barn
 • Kapasitetsoppbygging omkring matsikkerhet, samfunnsernæring og menneskerettigheter

Undervisning

 • ERN3200 - Forebyggende og klinisk ernæring

Ved OsloMet:

 • MAME 4330: Food, Globalisation and Governance
 • MAME 4530: Nutrition and Human Rights

Bakgrunn

Utdanning

 • Postgraduate Academic Diploma in Nutrition, Queen Elizabeth College, University of London, 1965-66
 • Cand.real. Zoology (Zoophysiology), University of Oslo, 1962

Ansettelser

 • Associate Professor, University of Oslo, Department of Nutrition (inntil 1997 ved Ernæringslinjen under Nordisk Høgskole for Husholdsvitenskap administrert av UiO), seniortilknyttet fra 2005, midlertidig ansatt 2 mnd Januar-Februar 2011.
 • Teknisk rådgiver i ernæring i det Internasjonale Fond for Landbruksutvikling (IFAD) i Roma, September 1989-Mars 1994 (med permisjon fra UiO).
 • Konsulent, Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd/Rådet for anvendt samfunnsplanlegging (RFSP) 2 mnd in 1981 for å lage utkast til forskningsprogram om menneskerettigheter og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som utviklet av en ekspertgruppe.
 • Konsulent for FN-oppdrag (UN Protein-Calorie Advisory Group, PAG) for å lede at afrikansk-norsk team for utarbeidelse av den første rapport i FN-systemet om ”Women in Food Production, Food Handling and Nutrition”, permisjon halvannet år fra UiO 1976-77.
 • Universitetsstipendiat, Institutt for ernæringsforsking, 1963-1966; deretter universitetslektor; førstestilling fra 1983 (førsteamanuensis).

Priser

 • Kommandør av Den Kgl. Norske Fortjenstorden for bidrag til utviklingen av retten til mat som en menneskerettighet, 2015
 • Studentparlamentets Internasjonaliseringspris, 2005

Verv

 • Styremedlem International Foundation for Science (IFS), 2008-2016
 • Styremedlem Høgskolen i Oslo og Akershus. 2001-2005
 • Styremedlem International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington D.C., 1996-2003
 • Styremedlem Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). 1995-1998
 • Leder, Senter for Internasjonale utviklingsstudier (SIU), Universitetet i Oslo. 1981-88
 •  
 • Samarbeid:
 • Sentral i den tidlige utvikling av flere Nord-Sør samarbeidsprogrammer mellom UiO og akademiske institusjoner i den tredje verden: Generelt hva angår Zimbabwe,  Mali; spesielt for ernæring/matsikkerhet i Sri Lanka, Mali, Sør-Afrika: i sistnevnte om studentmobilitet (University of KwaZuluNatal; University of Cape Town, Stellenbosch University)og masterveiledning (UCT and SU); samarbeid med Community Law Centre ved University of the Western Cape (UWC) om promotering av retten til mat i  ernæringsprogrammer ved Sør-afrikanske universiteter.
 • Fra 2010 Akademisk koordinator i NOMA-finansiert master program om “Nutrition, Human Rights and Governance” med Stellenbosch Universitet i Sør-Afrika og Makerere Universitet i Uganda, 2010-2014.
Emneord: Ernæring, Mor og barn, Ernæringspolitikk, Styresett, Menneskerettigheter, Retten til mat/Retten til helse

Publikasjoner

 • Atukunda, Prudence; Eide, Wenche Barth; Kardel, Kristin Reimers; Iversen, Per Ole & Westerberg, Ane Cecilie (2021). Unlocking the potential for achievement of the UN Sustainable Development Goal 2 – “Zero Hunger” - in Africa: Targets, strategies, synergies and challenges. Food & Nutrition Research. ISSN 1654-6628. 65. doi: 10.29219/fnr.v65.7686. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Asbjørn & Eide, Wenche Barth (2020). Chapter 9: Can the United Nations system be mobilized to promote human rights-based approaches in preventing and ending childhood obesity? I Garde, Amandine; Curtis, Joshua & De Schutter, Olivier (Red.), Ending Childhood Obesity. A Challenge at the Crossroads of International Economic and Human Rights Law.. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781788114011. s. 219–250. doi: 10.4337/9781788114028.00016.
 • Nahalomo, Aziiza; Iversen, Per Ole; Rukundo, Milton Peter; Kaaya, Archileo; Kikafunda, Joyce & Eide, Wenche Barth [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Realization of the right to adequate food and the nutritional status of land evictees: A case for mothers/caregivers and their children in rural Central Uganda. BMC International Health and Human Rights. ISSN 1472-698X. 18:21, s. 1–13. doi: 10.1186/s12914-018-0162-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eide, Wenche Barth & Eide, Asbjørn (2016). Regulations under international human rights law and under EU law - two different regimes that could be better harmonized?: the case of food and health. European Journal of Risk Regulation. ISSN 1867-299X. 7(4), s. 728–732. doi: 10.1017/s1867299x00010151.
 • Marais, M.L.; McLachlan, M.H. & Eide, Wenche Barth (2016). The NOMA track module on nutrition, human rights and governance: Part 2. A transnational curriculum using a human rights-based approach to foster key competencies in nutrition professionals. African Journal of Health Professions Education. ISSN 2078-5127. 8(2), s. 160 –165. doi: 10.7196/AJHPE.2016.v8i2.554.
 • Marais, M.L.; McLachlan, M.H. & Eide, Wenche Barth (2016). The NOMA track module on nutrition, human rights and governance: Part 1. Perceptions held by Master’s students. African Journal of Health Professions Education. ISSN 2078-5127. 8(2), s. 152–159.
 • Vogt, Line Erikstad; Rukooko, Byaruhanga; Iversen, Per Ole & Eide, Wenche Barth (2016). Human rights dimensions of food, health and care in children's homes in Kampala, Uganda - A qualitative study. BMC International Health and Human Rights. ISSN 1472-698X. 16(1). doi: 10.1186/s12914-016-0086-y.
 • Rendal Torgersen, Karianne; Eide, Wenche Barth; Marais, Maritha & Iversen, Per Ole (2014). THE ROLE OF GRANDMOTHERS AS THE PRIMARY CAREGIVERS IN POOR HOUSEHOLDS AND THEIR OWN RIGHT TO ADEQUATE FOOD: EXAMINING TWO COMMUNITIES IN THE BREEDE VALLEY, WESTERN CAPE PROVINCE, SOUTH AFRICA. East African Journal of Peace and Human Rights. ISSN 1021-8858. 20, s. 414–436.
 • Karlsen, Elisabeth; Aurdal, Kristine Stray; Terragni, Laura; Eide, Wenche Barth & Iversen, Per Ole (2013). A Human Rights-Based Approach to Challenges and Opportunities in the Process of Fulfilling Nursing Home Residents’ Right to Adequate Food. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. s. 402–427.
 • Stupar, Dijana; Eide, Wenche Barth; Bourne, Lesley; Hendricks, Michael; Iversen, Per Ole & Wandel, Margareta (2012). The nutrition transition and the human right to adequate food for adolescents in the Cape Town metropolitan area: Implications for nutrition policy. Food Policy. ISSN 0306-9192. 37(3), s. 199–206. doi: 10.1016/j.foodpol.2012.02.007.
 • Andresen, Ellen Cecilie; Wandel, Margareta; Eide, Wenche Barth; Herselman, M & Iversen, Per Ole (2009). Delivery of the Nutrition Supplementation Programme in the Cape Town metropolitan area from the perspective of mothers of under-fives: A qualitative study. South African Journal of Child Health. ISSN 1994-3032. 3(3), s. 90–95.
 • Damman, Siri; Eide, Wenche Barth & Kuhnein, HV (2008). Indigenous peoples' nutrition transition in a right to food perspective. Food Policy. ISSN 0306-9192. 33. doi: 10.1016/j.foodpol.2007.08.002.
 • Eide, Wenche Barth; Oshaug, Arne & Sidibe, Ousmane (2003). Mobilising states and other actors for a rights-based approach to food and nutritional health, Moderne aspects of nutrition : present knowledge and future perspectives. Krager. s. 141–142.
 • Oshaug, Arne & Eide, Wenche Barth (2003). The long process of giving content to an economic, social and cultural right : twenty-five years with the case of the right to adequate food, Human rights and criminal justice for the downtrodden. Marinus Nijhoff Publishers. s. 325–369.
 • Eide, Wenche Barth (2002). Nutrition and Human Rights, Nutrition: A Foundation for Development. UN ACC/Sub-Committee on Nutrition.
 • Eide, Wenche Barth (2002). Nutrition and Human Rights, Nutrition: A Foundation for Development. UN ACC/Sub-Committee on Nutrition.
 • Eide, Wenche Barth; Damman, Siri; Silkoset, Unni; Helsing, Elisabet & Oshaug, Arne (2002). Training for contemporary understanding of the human nutrition condition : globalisation, human rights and governance as dimensions of the study and practice of public nutrition in the 21st centruy - experiences from recent educational innovations at the University of Oslo. ?. 2(1), s. 46–55.
 • Eide, Wenche Barth (2001). Breaking Conceptual and Methodological Ground: Promoting the Human Right to Adequate Food and Nutrition. An example of activism with an academic base. Ecology of Food and Nutrition. ISSN 0367-0244. 40(6), s. 571–595.
 • Eide, Wenche Barth & Oshaug, Arne (1999). The nature and levels of state involvement in governance towards food security. A conceptual, normative approach with practical implications. I Ogunrinade, Ade & May, Julian (Red.), Not By Bread Alone: Food Security and Governance in Africa. University of Witvatersrand Press, Johannesburg, South Africa.
 • Eide, Wenche Barth & Kracht, Uwe (1999). The International Code on the Human Right to Adequate Food: stepping stone on the road to rights-based development. Institut International Jacques Maritain, Notes ET Documents, XXIVième année.
 • Eide, Wenche Barth & Oshaug, Arne (1997). Community, public, and global nutrition. American Journal of Clinical Nutrition. ISSN 0002-9165. 66, s. 197–198.
 • Eide, Wenche Barth; Alfredsson, Gudmundur & Oshaug, Arne (1996). Human resource building for the promotion of nutrition rights. Food Policy. ISSN 0306-9192. 21, s. 139–152.
 • Oshaug, Arne; Eide, Wenche Barth & Eide, Asbjørn (1994). Human rights: a normative basis for food and nutrition policies. Food Policy. ISSN 0306-9192. 19, s. 491–516.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eide, Wenche Barth (2015). Chapter 4. Strengthening food security through human rights: A moral and legal imperative and practical opportunity. . Routledge. ISBN 978-0-415-82255-8. 21 s.
 • Eide, Wenche Barth & Kracht, Uwe (2007). Food and Human Rights in Development: Evolving Issues and Emerging Applications, volume 2. Intersentia. ISBN 978-90-5095-459-4. 566 s.
 • Eide, Wenche Barth & Kracht, Uwe (2006). Food and Human Rights in Development. Volume 2: Envolving issues and emerging applications. Intersentia. ISBN 90-5095-459-6. 450 s.
 • Eide, Wenche Barth & Kracht, Uwe (2005). Food and Human Rights in Development, Volume 1; Legal and institutional dimensions and selected topics. Intersentia. ISBN 90-5095-385-9. 528 s.
 • Eide, Wenche Barth & Kracht,, U. (2005). Food and Human Rights in Development Volume I: Legal and Institutional dimensions. Intersentia. ISBN 90-5095-385-9. 528 s.
 • Eide, Asbjørn & Eide, Wenche Barth (1999). Article 25 - the right to an adequate standard of living. Kluwer Academic Publishers. ISBN 90-411-1168-9. 28 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eide, Wenche Barth; Torheim, Liv Elin; Løvhaug, Anne Lene & Eide, Asbjørn (2017). Progress in defining and promoting respect for human rights in the food and nutrition-relevant business sector. UNSCN News. s. 95–101.
 • Eide, Wenche Barth & Maunder, Eleni M.W. (2016). A Human rights-Based Approach to Community and Public Nutrition. Theoretical Underpinnings and Evolving Experiences. I Temple, Norman J (Red.), Community Nutrition for Developing Countries. AU Press and UNISA. ISSN 978-1927356111. doi: 10.15215/aupress/9781927356111.01.
 • Torheim, Liv Elin; Eide, Wenche Barth; Granheim, Sabrina IDO; Oshaug, Arne; Roalkvam, Sidsel & Afrim-Narh, Abraham Tetteh [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). “Big Food”challenges: Can the UN Guiding Principles on Business and Human Rights serve to promote the human rights to adequate food and health? .
 • Eide, Wenche Barth (2013). SOCIAL PROTECTION FOR FOOD SECURITY: THE RIGHT OF VULNERABLE MOTHERS TO SOCIAL ASSISTANCE PROMOTING ADEQUATE SUPPLEMENTARY FEEDING FOR YOUNG CHILDREN. Annals of Nutrition and Metabolism. ISSN 0250-6807. 63, s. 1095–1095.
 • Rendal, K.T.; Iversen, Per Ole; Eide, Wenche Barth & Marais, M.L. (2013). HOW DOES THE ROLE OF GRANDMOTHERS AS PRIMARY CAREGIVERS IN POOR HOUSEHOLDS, COMPROMISE THEIR OWN RIGHT TO ADEQUATE FOOD? Annals of Nutrition and Metabolism. ISSN 0250-6807. 63, s. 670–670.
 • Eide, Wenche Barth (2009). FRAMING NUTRITION POLICIES AND ACTION THROUGH GOVERNANCE BASED ON HUMAN RIGHTS NORMS AND PRINCIPLES: ACHIEVEMENTS AND PROGRESS. Annals of Nutrition and Metabolism. ISSN 0250-6807. 55, s. 36–37.
 • Eide, Wenche Barth (2002). Gender and Nutrition. HUNGRY for what is right. ?(3).
 • Eide, Wenche Barth; Oshaug, Arne & Sidibe, Ousmane (2001). Mobilising states and other actors for a right-based approach to food and nutrition - exploring some critical aspects of the process.
 • Eide, Wenche Barth (2001). Nutrition from below and from above. Bokanmeldelse: Thomas J. Marchione (ed.): Scaling Up, Scaling Down. Overcoming Malnutrition in Developing Countries. Gordon and Breach Publishers[/Overseas Publishers Association, Amsteldijk, The Netherlands], 1999. Scandinavian Journal of Nutrition. ISSN 1102-6480. 45(3), s. 37–37.
 • Eide, Wenche Barth (2001). World Food System - Serving all or serving some? [Radio]. USA World Food Day Teleconference/George Washington University, Washington DC : US National World Food Day Committee.
 • Eide, Wenche Barth (2001). Promoting nutrition security goals: defining and assessing accountability through a human rights approach The contribution of community capacity development for monitoring aspects of the realisation of the rights to food, health and care for nutritional well-being.
 • Eide, Wenche Barth (1999). The right to food as a human right - in Europe, too?
 • Eide, Wenche Barth & Valente, Flavio Luis Schieck (1998). Operationalising Rights and 0bligations in the Fields, Nutrition, Water and Health - and their Interconnections.
 • Tømte, Aksel; Eide, Asbjørn; Eide, Wenche Barth & Erdal, Marit (2017). Investments and Land Rights : the role of the private sector in ensuring responsible governance of tenure. Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo . ISSN 2464-3297.
 • Bard, A A; Eide, Wenche Barth; Immink, M & Oshaug, Arne (2006). Practical Methods to Monitor the Human Right to Adequate Food : Volume 2 : Approaches and Tools. Prepared to FAO by International Project on the Right to Food in Development.
 • Oshaug, Arne; Bard, A A; Eide, Wenche Barth & Immink, M (2006). Practical Methods to Monitor the Human Right to Adequate Food : Volume 1 : Enhancing the Case for Monitoring the Human Right to Adequate Food - A Framework. Prepared to FAO by International Project on the Right to Food in Development.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 10:42 - Sist endret 3. sep. 2018 23:05