Wenche Barth Eide

Professor emeritus - Samfunnsernæring
Bilde av Wenche Barth Eide
English version of this page
Telefon +47 22851375
Mobiltelefon +47 99298949
Rom 1128
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Ernæring/Samfunnsernæring, globalt og nasjonalt
 • Sammenhenger  mellom ernæringsproblemer og de internasjonale menneskerettigheter, spesielt økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (retten til mat, retten til helse, andre relaterte) 
 • Global barnefedme og næringsmiddelindustriens rolle i uetisk markedsføring til barn
 • Kapasitetsoppbygging omkring matsikkerhet, samfunnsernæring og menneskerettigheter

Undervisning

 • ERN3200 - Forebyggende og klinisk ernæring

Ved OsloMet:

 • MAME 4330: Food, Globalisation and Governance
 • MAME 4530: Nutrition and Human Rights

Bakgrunn

Utdanning

 • Postgraduate Academic Diploma in Nutrition, Queen Elizabeth College, University of London, 1965-66
 • Cand.real. Zoology (Zoophysiology), University of Oslo, 1962

Ansettelser

 • Associate Professor, University of Oslo, Department of Nutrition (inntil 1997 ved Ernæringslinjen under Nordisk Høgskole for Husholdsvitenskap administrert av UiO), seniortilknyttet fra 2005, midlertidig ansatt 2 mnd Januar-Februar 2011.
 • Teknisk rådgiver i ernæring i det Internasjonale Fond for Landbruksutvikling (IFAD) i Roma, September 1989-Mars 1994 (med permisjon fra UiO).
 • Konsulent, Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd/Rådet for anvendt samfunnsplanlegging (RFSP) 2 mnd in 1981 for å lage utkast til forskningsprogram om menneskerettigheter og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som utviklet av en ekspertgruppe.
 • Konsulent for FN-oppdrag (UN Protein-Calorie Advisory Group, PAG) for å lede at afrikansk-norsk team for utarbeidelse av den første rapport i FN-systemet om ”Women in Food Production, Food Handling and Nutrition”, permisjon halvannet år fra UiO 1976-77.
 • Universitetsstipendiat, Institutt for ernæringsforsking, 1963-1966; deretter universitetslektor; førstestilling fra 1983 (førsteamanuensis).

Priser

 • Kommandør av Den Kgl. Norske Fortjenstorden for bidrag til utviklingen av retten til mat som en menneskerettighet, 2015
 • Studentparlamentets Internasjonaliseringspris, 2005

Verv

 • Styremedlem International Foundation for Science (IFS), 2008-2016
 • Styremedlem Høgskolen i Oslo og Akershus. 2001-2005
 • Styremedlem International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington D.C., 1996-2003
 • Styremedlem Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). 1995-1998
 • Leder, Senter for Internasjonale utviklingsstudier (SIU), Universitetet i Oslo. 1981-88
 •  
 • Samarbeid:
 • Sentral i den tidlige utvikling av flere Nord-Sør samarbeidsprogrammer mellom UiO og akademiske institusjoner i den tredje verden: Generelt hva angår Zimbabwe,  Mali; spesielt for ernæring/matsikkerhet i Sri Lanka, Mali, Sør-Afrika: i sistnevnte om studentmobilitet (University of KwaZuluNatal; University of Cape Town, Stellenbosch University)og masterveiledning (UCT and SU); samarbeid med Community Law Centre ved University of the Western Cape (UWC) om promotering av retten til mat i  ernæringsprogrammer ved Sør-afrikanske universiteter.
 • Fra 2010 Akademisk koordinator i NOMA-finansiert master program om “Nutrition, Human Rights and Governance” med Stellenbosch Universitet i Sør-Afrika og Makerere Universitet i Uganda, 2010-2014.
Emneord: Ernæring, Mor og barn, Ernæringspolitikk, Styresett, Menneskerettigheter, Retten til mat/Retten til helse
Publisert 13. apr. 2011 10:42 - Sist endret 3. sep. 2018 23:05