Hjelp

På UiO finnes det flere muligheter for å skaffe seg mer lagringsplass. Det finnes ulike løsninger basert på behov, kapasitet/størrelse og type data som skal lagres.

På "Presentasjonslabben", rom 0286, finnes det en scanner som ansatte ved instituttet kan benytte.