Lokal IT

IT-avdelingen ønsker at du fortrinnsvis bruker kontaktskjemaet ved henvendelser.

Har du ikke mulighet for å bruke kontaktskjemaet eller det er saker som haster kan de ansatte kontaktes på vakttelefon 22 85 12 00, eller ved personlig oppmøte.

Hvor holder vi til?

Fra hovedinngangen følg skiltet "IT-avdelingen" hele veien til du kommer til en blå dør merket "IT-avdelingen, Anatomi/Fysiologi ekspedisjon". Du finner oss i gangen der ekspedisjonen til seksjonene for anatomi og fysiologi holder til.

Kontakt

Vakttelefon: 22 85 12 00

E-post:
it-hjelp@basalmed.uio.no

Leder

Jon Ingvar Wedervang

Alle ansatte

Publisert 6. apr. 2011 14:24 - Sist endret 28. mai 2021 11:20