English version of this page

IT-avdelingen

IT-avdelingen gir løpende brukerstøtte for instituttets IT-tjenester.

Avdelingen har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av instituttets IT-infrastruktur i tillegg til ansvar for støttetjenester rundt AV-utstyr og hjelpemidler i auditorier og seminarrom.  

Avdelingen veileder og gir råd også i forbindelse med anskaffelser, datalagring, hjemmekontor, scanning og oppsett av mobile enheter.

Avdelingens tjenester

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1104 Blindern, 0317 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13050522 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 510104 Vortex, FS m.m.