Johan Siqveland

Image of Johan Siqveland
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo
Postal address Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo

Publications

 • Harris, Meredith G.; Sparti, Claudia; Scheurer, Roman; Coombs, Tim; Pirkis, Jane; Ruud, Torleif; Kisely, Steve; Hanssen-Bauer, Ketil; Siqveland, Johan & Burgess, Philip M. (2018). Measurement properties of the Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) family of measures: protocol for a systematic review. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  8(4) . doi: 10.1136/bmjopen-2017-021177 Full text in Research Archive.
 • Siqveland, Johan; Hauff, Edvard; Ruud, Torleif & Brennen, Timothy John (2018). Posttraumatic stress and autobiographical memory in chronic pain patients. Scandinavian Journal of Pain.  ISSN 1877-8860. . doi: 10.1515/sjpain-2018-0044
 • Nygaard, Egil; Johansen, Venke A; Siqveland, Johan; Hussain, Ajmal & Heir, Trond (2017). Longitudinal relationship between self-efficacy and posttraumatic stress symptoms 8 years after a violent assault: An autoregressive cross-lagged model. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  8, s 1- 10 . doi: 10.3389/fpsyg.2017.00913 Full text in Research Archive.
 • Siqveland, Johan; Hussain, Ajmal; Lindstrøm, Jonas Christoffer; Ruud, Torleif & Hauff, Edvard (2017). Prevalence of posttraumatic stress disorder in persons with chronic pain: A meta-analysis. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  8:164, s 1- 9 . doi: 10.3389/fpsyt.2017.00164
 • Siqveland, Johan; Ruud, Torleif & Hauff, Edvard (2017). Post-traumatic stress disorder moderates the relationship between trauma exposure and chronic pain. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  8(1) . doi: 10.1080/20008198.2017.1375337
 • Hussain, Ajmal; Nygaard, Egil; Siqveland, Johan & Heir, Trond (2016). The relationship between psychiatric morbidity and quality of life: interview study of Norwegian tsunami survivors 2 and 6 years post-disaster. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  16 . doi: 10.1186/s12888-016-0868-8 Full text in Research Archive.
 • Nygaard, Egil; Hussain, Ajmal; Siqveland, Johan & Heir, Trond (2016). General self-efficacy and posttraumatic stress after a natural disaster: a longitudinal study. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  4(1) . doi: 10.1186/s40359-016-0119-2
 • Siqveland, Johan; Nygaard, Egil; Hussain, Ajmal; Tedeschi, Richard G. & Heir, Trond (2015). Posttraumatic growth, depression and posttraumatic stress in relation to quality of life in tsunami survivors: A longitudinal study. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  13:18 . doi: 10.1186/s12955-014-0202-4
 • Teodorescu, Dinu-Stefan; Heir, Trond; Siqveland, Johan; Hauff, Edvard; Wentzel-Larsen, Tore & Lien, Lars (2015). Chronic pain in multi-traumatized outpatients with a refugee background resettled in Norway: a cross-sectional study. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  3(1) . doi: 10.1186/S40359-015-0064-5 Show summary
 • Siqveland, Johan & Hafstad, Gertrud Sofie (2012). Kan posttraumatisk vekst være en beskyttelsesfaktor mot selvmord?. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  17(3), s 11- 15 . doi: 10.5617/suicidologi.2170
 • Siqveland, Johan; Hafstad, Gertrud Sofie & Tedeschi, Richard G. (2012). Posttraumatic Growth in Parents After a Natural Disaster. Journal of loss & trauma.  ISSN 1532-5024.  17(6), s 536- 544 . doi: 10.1080/15325024.2012.678778
 • Teodorescu, Dinu-Stefan; Siqveland, Johan; Heir, Trond; Wentzel-Larsen, Tore; Hauff, Edvard & Lien, Lars (2012). Posttraumatic growth, depressive symptoms, posttraumatic stress symptoms, post-migration stressors and quality of life in multi-traumatized psychiatric outpatients with a refugee background in Norway. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  10(84) . doi: 10.1186/1477-7525-10-84
 • Israel, Pravin; Diamond, Guy S.; Siqveland, Johan & Diamond, Gary M. (2011). What can attachment based family therapy offer depressed and suicidal youth?. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  16(1), s 13- 17 . doi: 10.5617/suicidologi.2069
 • Siqveland, Johan & Kornør, Hege (2011). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Beck Depression Inventory II (BDI II). PsykTestBARN.  ISSN 1893-9910.  (1) Full text in Research Archive. Show summary
 • Hafstad, Gertrud Sofie & Siqveland, Johan (2008). Posttraumatisk vekst, mot et mer helhetlig bilde på posttraumatisk tilpasning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  45(12), s 13- 17
 • Mittelmark, Maurice B; Aarø, Leif Edvard; Henriksen, Sigrún Guðlaugsdóttir; Siqveland, Johan & Torsheim, Torbjørn (2004). Chronic Social Stress in the Community and Associations with Psychological Distress: A Social Psychological Perspective. International Journal of Mental Health Promotion.  ISSN 1462-3730.  6(1), s 4- 16

View all works in Cristin

 • Echavez, Jose Francisco Meneses; Steiro, Asbjørn; Rose, Christopher James; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Nøkleby, Heid & Siqveland, Johan (2020). Education to improve labor market opportunities: a systematic review.
 • Nøkleby, Heid; Langøien, Lars Jørun; Muller, Ashley Elizabeth; Siqveland, Johan; Jacobsen Jardim, Patricia Sofia & Johansen, Trine Bjerke (2020). Kartleggingsverktøy for utsatte barn og unge: en systematisk kartleggingsoversikt. Full text in Research Archive.
 • Siqveland, Johan (2019). Posttraumatic Stress and Autobiographical Memory in Patients with Chronic Pain.
 • Stene-Larsen, Kim; Siqveland, Johan; Myklestad, Ingri & Reneflot, Anne (2019). Selvmordsforebyggende tiltak: Et systematisk søk med sortering av oversiktsartikler publisert mellom 2015 og 2018..
 • Siqveland, Johan; Lunde, Ingeborg; Toven, Siri; Wiig, Synøve Magnussen & Reinholdt, Nils Petter (2018). Detection and early intervention to prevent suicide clusters; a systematic scoping review.
 • Smedslund, Geir; Siqveland, Johan; Kirkehei, Ingvild & Steiro, Asbjørn (2018). Langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser: en systematisk oversikt (Forskningsoversikt 2018). Full text in Research Archive.
 • Dalsbø, Therese Kristine; Siqveland, Johan; Dahm, Kristin Thuve & Reinar, Liv Merete (2017). Effekter av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter alene eller i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer: en systematisk oversikt. Full text in Research Archive.
 • Hafstad, Gertrud Sofie & Siqveland, Johan (2017). Personlig vekst etter livsomveltende hendelser, I: Kristiane Myckland Hansson (red.),  Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-379-9.  Kapittel.  s 135 - 148
 • Siqveland, Johan (2017). Den interpersonlige teorien om selvmord. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  22(3), s 16- 20 . doi: 10.5617/suicidologi.5889
 • Leiknes, Kari Ann; Dalsbø, Therese Kristine & Siqveland, Johan (2016). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). [Psychometric assessment of the Norwegian version of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)]. Rapport fra Kunnskapssenteret. 1. Full text in Research Archive. Show summary
 • Leiknes, Kari Ann; Dalsbø, Therese Kristine & Siqveland, Johan (2016). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Full text in Research Archive.
 • Siqveland, Johan (2016, 01. juli). – Mer nøytral forskning. [Fagblad].  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Siqveland, Johan; Dalsbø, Therese Kristine & Fønhus, Marita Sporstøl (2016). Demensscreening av personer over 65 år (Cochrane - kort oppsummert). Show summary
 • Siqveland, Johan; Moum, Torbjørn Åge & Leiknes, Kari Ann (2016). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Symptom Checklist 90 Revidert (SCL-90-R). Full text in Research Archive.
 • Berglund, Anette; Frøysaa, Christian & Siqveland, Johan (2015). Behandling ved kronisk suicidalitet – retningslinjer og realiteter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(10), s 872- 877
 • Dalsbø, Therese Kristine & Siqveland, Johan (2015). Internettbasert kognitiv atferdsterapi kan være nyttig ved angst (Cochrane - kort oppsummert). Show summary
 • Dalsbø, Therese Kristine & Siqveland, Johan (2015). Kognitiv terapi på nett kan ha effekt mot angst. PsykNytt.  ISSN 1893-4544. Show summary
 • Siqveland, Johan; Dalsbø, Therese Kristine; Smedslund, Geir & Leiknes, Kari Ann (2015). The Psychometric Assessment Project: an evaluation of psychometric measures used within Norwegian mental health services.
 • Smedslund, Geir; Siqveland, Johan & Leiknes, Kari Ann (2015). Måleegenskaper ved klokketesten. Rapport fra Kunnskapssenteret. 16. Full text in Research Archive. Show summary
 • Dalsbø, Therese Kristine; Harboe, Ingrid; Siqveland, Johan & Leiknes, Kari Ann (2014). Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Full text in Research Archive.
 • Schjelderup, Georg & Siqveland, Johan (2014). Implementing new routines for continuity of care within existing care delivery systems forsuicide attempters treated in emergency department. A pilot study.
 • Siqveland, Johan & Dalsbø, Therese Kristine (2014). Hydrokortison forebygger trolig mot posttraumatisk stresslidelse (cochrane - kort oppsummert). Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X. Show summary
 • Siqveland, Johan; Dalsbø, Therese Kristine; Harboe, Ingrid & Leiknes, Kari Ann (2014). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI). Rapport fra Kunnskapssenteret. 20. Full text in Research Archive.
 • Siqveland, Johan; Sundset, Øyvind; Dalsbø, Therese Kristine; Harboe, Ingrid & Leiknes, Kari Ann (2014). Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II). Rapport fra Kunnskapssenteret. 7. Full text in Research Archive. Show summary
 • Siqveland, Johan; Hauff, Edvard & Ruud, Torleif (2013). Trauma disorders and self-poisoning in out patients.
 • Siqveland, Johan; Schjelderup, Georg & Ruud, Torleif (2013). Chain of care after suicide attempt.Feasibility of a Collaboration Model Involving a University Hospital and Community Mental Health.
 • Schjelderup, Georg; Siqveland, Johan; Schlytter, Jo Erland & Reinholdt, Nils Petter (2012). Interdisciplinary Professional Network for Suicide Prevention; Experience from a New Model. How is the Implementation of Treatment-Chain for Suicide Attempters Evaluated by Participating Health-Care Disciplines?.
 • Siqveland, Johan (2012). Tabuer og forebygging av selvmord.
 • Siqveland, Johan (2011). Posttraumatic Stress and Chronic Pain-A Longitudinal Study of Chronic Pain Patients.

View all works in Cristin

Published May 8, 2019 10:33 AM - Last modified May 8, 2019 10:33 AM