English version of this page

Bildeveiledet kirurgi og intervensjon

Minimal invasiv kirurgi utvikler seg raskt, og det er et stort behov for en systematisk utvikling og evaluering av disse metodene.

Gruppen forsker både på resultatene av nye minimalt invasive kirurgiske prosedyrer og på utviklingen av nye prosedyrer.

Det meste av forskningen i gruppen utføres innenfor områdene HPB-kirurgi (sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel) og binyrekirurgi.

Prosjekter

 • Oslo CoMet-study (Oslo randomized laparoscopic vs open liver resection for colorectal liver metastasis – study).
 • Finansiering: HSØ
 • Ulike translasjonsstudier, som biobanking av svulstvev, studier av inflammatorisk respons, helseøkonomiske evalueringer og forskning på smerte og livskvalitet
 • Multisenterstudier på laparoskopisk kirurgi i lever
 • Behandling av ikke-resektabel cancer i lever, galle, bukspyttkjertel: Irreversible electroporation - a novel ablation modality in unresectable hepato-pancreato-biliary cancer. Post Doc, dr. Mushegh Sahakyan.
 • Behandling av kreft i bukspyttkjertel: Examining the Role of Laparoscopic Distal Pancreatectomy in the Treatment of Pancreatic Cancer: From a Consensus Study to Randomized Controlled Trials.
 • Finansiering: Kvoteprogrammet UiO
 • MR-veiledet Høy Intensitets Fokusert Ultralyd (HIFU)-behandling av lesjoner i lever og prostata.
 • Finansiering: Kreftforeningen
 • Biomaterialer i implantater. Forskningen utføres i samarbeid med Universitetet i Gøteborg.
 • Bildeveiledning ved svulst i lever (CT, MR, PET-CT). Forskningen utføres i samarbeid med andre forskergrupper ved Intervensjonssenteret og Oslo universitetssykehus. 
 • Utvikling av metoder som har til hensikt å forbedre både planlegging og gjennomføring av kirurgi ved svulst i lever: HiPerNav, HoloCare m.fl.
 • Årsaker til type 1 diabetes, DiVid studien.
 • 3D reseksjon ved kreft i tykktarmen
 • Andre store prosjekter der gruppen er involvert: HiPerNav (EU prosjekt), NorMit, MetAction og BigMed.

Samarbeid

Forskergruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling, Trondheim
 • Seksjon for tumorbiologi, Radiumhospitalet, OUS
 • PubGene, Oslo
 • Andre forskergrupper ved Intervensjonssenteret, OUS og UiO

Internasjonalt

 • Professor Robert Troisi, Dept. of General and Hepato-Biliary Surgery and Liver Transplantation Service, Ghent University Hospital Medical School, Belgia
 • Professor Mohammed Abu Hilal, MD FRCS FACS EBSQ (HPB) Phd DocEurp, Chair of Surgery, Head of Hepatobiliary Pancreatic and Minimally invasive Surgery, Poliambulanza Foundation Hospital, Via Bissolati, Brescia, Italia
 • Professor Luca Aldrighetti, University Vita-Salute San Raffaele, Milan, Italia.
 • Professor Alessandro Ferrero, Direttore f.f. S.C. Chirurgia Generaleed Oncologica Ospedale Mauriziano, Torino, Italia
 • Professor dr. Marc Besselink, Professor of Pancreatic and Hepatobiliary surgery, Department of Surgery, Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Cancer Center Amsterdam / Amsterdam Gastroenterology and Metabolism
 • Professor Alexander Ferko, MD, PhD, Comenius University Bratislava, Jessenius Medical School Martin, Dept. of Surgery and Transplant Unit, University Hospital Martin, Slovakia
 • Professor Igor Khatkov. MD, PhD, Professor of surgery. Director Moscow Clinical Scientific Center, Russland 
Publisert 15. mai 2020 15:28 - Sist endret 18. mars 2022 10:35

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere