Trond Buanes

Bilde av Trond Buanes
English version of this page
Telefon +47 23070958
Brukernavn
Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo
Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Bakgrunn

Cand med 1975, dr. med 1988 ved UiO,

 • spesialist i generell kirurgi 1983
 •  gastroenterologisk kirurgi 1989
 • Fra 1990 overlege ved gastrokirugisk avdeling, Ullevål sykehus
 • Professor i kirurgi 1998
 • Fra 2011 ble lever- og pancreas(HPB)- kirurgien ved OUS samlet på Rikshospitalet, der jeg siden har arbeidet med hovedvekt på pancreaskirurgi

Faglige interesser

 • Akutt-kirurgi og traumatologi
 • Laparoskopisk kirurgi
 • Kreftbehandling, særlig immunterapi
 • Translasjonsforskning med fokus på kreft i bukspyttkjertelen

Forskning/doktorgradveiledning innenfor fagfeltene overfor har vært hovedfelt. Fra 2008 ble «tematisk pancreas tumor prosjekt» (TPTP) etablert, med samling av kliniske data ved HPB-kirurgisk seksjon, biobank ved DNR, der jeg er med i styringsgruppen for «tematisk biobank».

Undervisning

 • Medisinstudiet i Oslo
  • Undervist i kirurgi – 6 og 12 semester fra 1996-2014
  • Modul 3 & 8 etter 2014 – forelesninger, klinikker, gruppeundervisning og veiledning av oppgaveskriving.
 • Spesialistutdanningen
  • Innen laparoskopisk kirurgi: ledet flere årlige kurs, i Oslo og deltatt som foredragsholder/instruktør ved andre universitetssykehus
  • I regi av EAES - deltatt som foredragsholder/instruktør internasjonalt

Publikasjoner

 • Sahakyan, Mushegh; Tholfsen, Tore; Kleive, Dyre; Waage, Anne; Buanes, Trond; Labori, Knut Jørgen; Røsok, Bård Ingvald & Edwin, Bjørn (2020). Laparoscopic distal pancreatectomy in patients with poor physical status. HPB.  ISSN 1365-182X.  s 1- 5 . doi: 10.1016/j.hpb.2020.10.004
 • Sahakyan, Mushegh; Tholfsen, Tore; Kleive, Dyre; Yaqub, Sheraz; Kazaryan, Airazat M.; Buanes, Trond; Røsok, Bård Ingvald; Labori, Knut Jørgen & Edwin, Bjørn (2020). Laparoscopic distal pancreatectomy following prior upper abdominal surgery (pancreatectomy and prior surgery). Journal of Gastrointestinal Surgery.  ISSN 1091-255X.  s 1- 8 . doi: 10.1007/s11605-020-04858-2
 • Heiberg, Turid; Baekelandt, Bart Maria Gilbert; Kvien, Tore Kristian & Buanes, Trond (2019). Psychometric performance of the PAncreatic CAncer disease impact (PACADI) score.. Pancreatology (Print).  ISSN 1424-3903. . doi: 10.1016/j.pan.2019.09.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ånonsen, Kim Vidar; Sahakyan, Mushegh; Kleive, Dyre; Waage, Anne; Verbeke, Caroline Sophie; Hauge, Truls; Buanes, Trond; Edwin, Bjørn & Labori, Knut Jørgen (2019). Trends in management and outcome of cystic pancreatic lesions - analysis of 322 cases undergoing surgical resection. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  54(8), s 1051- 1057 . doi: 10.1080/00365521.2019.1642379 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Baekelandt, Bart Maria Gilbert; Fagerland, Morten; Hjermstad, Marianne Jensen; Heiberg, Turid; Labori, Knut Jørgen & Buanes, Trond (2018). Survival, Complications and Patient Reported Outcomes after Pancreatic Surgery. HPB.  ISSN 1365-182X. . doi: 10.1016/j.hpb.2018.07.023 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Buanes, Trond & Edwin, Bjørn (2018). Long term oncological outcome of laparoscopic techniques in pancreatic cancer. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy (WJGE).  ISSN 1948-5190.  10(12), s 383- 391 . doi: 10.4253/wjge.v10.i12.383 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sahakyan, Mushegh; Haugvik, Sven-Petter; Røsok, Bård Ingvald; Kazaryan, Airazat M.; Ignjatovic, Dejan; Buanes, Trond; Labori, Knut Jørgen; Verbeke, Caroline Sophie & Edwin, Bjørn (2018). Can standardized pathology examination increase the lymph node yield following laparoscopic distal pancreatectomy for ductal adenocarcinoma?. HPB.  ISSN 1365-182X.  20(2), s 175- 181 . doi: 10.1016/j.hpb.2017.08.038
 • Sahakyan, Mushegh; Edwin, Bjørn; Kazaryan, Airazat M.; Barkhatov, Leonid; Buanes, Trond; Ignjatovic, Dejan; Labori, Knut Jørgen & Røsok, Bård Ingvald (2017). Perioperative outcomes and survival in elderly patients undergoing laparoscopic distal pancreatectomy. Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.  ISSN 1868-6974.  24(1), s 42- 48 . doi: 10.1002/jhbp.409
 • Buanes, Trond (2017). Role of surgery in pancreatic cancer. World Journal of Gastroenterology (WJG).  ISSN 1007-9327.  23(21), s 3765- 3770 . doi: 10.3748/wjg.v23.i21.3765
 • Hauge, Truls; Ånonsen, Kim Vidar & Buanes, Trond (2017). Management of Pancreatic Cysts (PC)- Based on Cumulative Knowledge. EC Gastroenterology and Digestive System.  ISSN 2276-1209.  02, s 437- 439 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kuric, Enida; Seiron, Peter; Krogvold, Lars; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Hanssen, Kristian Folkvord; Skog, Oskar; Dahl-Jørgensen, Knut & Korsgren, Olle (2017). Demonstration of tissue resident memory CD8 T cells in insulitic lesions in adult patients with recent-onset type 1 diabetes. American Journal of Pathology.  ISSN 0002-9440.  187(3), s 581- 588 . doi: 10.1016/j.ajpath.2016.11.002
 • Sahakyan, Mushegh; Kim, Song Cheol; Kleive, Dyre; Kazaryan, Airazat M.; Song, Ki Byung; Ignjatovic, Dejan; Buanes, Trond; Røsok, Bård Ingvald; Labori, Knut Jørgen & Edwin, Bjørn (2017). Laparoscopic distal pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma: Long-term oncologic outcomes after standard resection. Surgery.  ISSN 0039-6060.  162(4), s 802- 811 . doi: 10.1016/j.surg.2017.06.009
 • Ånonsen, Kim Vidar; Fagerland, Morten; Edwin, Bjørn; Labori, Knut Jørgen; Kure, E.H.; Hauge, Truls & Buanes, Trond (2017). Cyst fluid CEA concentration discriminates between benign and premalignant/malignant pancreatic cystic lesions. A prospective cohort study. Short title: Diagnostic yield of pancreatic cyst fluid CEA analysis. EC Gastroenterology and Digestive System.  ISSN 2276-1209.  02, s 426- 436 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Baekelandt, Bart Maria Gilbert; Hjermstad, Marianne Jensen; Nordby, Tom; Fagerland, Morten; Kure, Elin H.; Heiberg, Turid; Buanes, Trond & Labori, Knut Jørgen (2016). Preoperative cognitive function predicts survival in patients with resectable pancreatic ductal adenocarcinoma. HPB.  ISSN 1365-182X.  18(3), s 247- 254 . doi: 10.1016/j.hpb.2015.09.004
 • Buanes, Trond (2016). Updated therapeutic outcome for patients with periampullary and pancreatic cancer related to recent translational research. World Journal of Gastroenterology (WJG).  ISSN 1007-9327.  22(48), s 10502- 10511 . doi: 10.3748/wjg.v22.i48.10502
 • Hauge, Truls; Hauge, Petra Weber; Warloe, Trond; Drolsum, Anders; Johansen, Cathrine; Viktil, Ellen; Aabakken, Lars; Buanes, Trond & Zbigniew, Konopski (2016). Randomised controlled trial of temoporfin photodynamic therapy plus chemotherapy in nonresectable biliary carcinoma-PCS Nordic study. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy.  ISSN 1572-1000.  13, s 330- 333 . doi: 10.1016/j.pdpdt.2015.09.004
 • Labori, Knut Jørgen; Matthew H, Katz; Tzeng, Ching; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Småstuen, Milada Cvancarova; Edwin, Bjørn; Kure, Elin H.; Eide, Tor Jacob; Dueland, Svein; Buanes, Trond & Gladhaug, Ivar Prydz (2016). Impact of early disease progression and surgical complications on adjuvant chemotherapy completion rates and survival in patients undergoing the surgery first approach for resectable pancreatic ductal adenocarcinoma - A population-based cohort study. Acta Oncologica.  ISSN 0284-186X.  55(3), s 265- 277 . doi: 10.3109/0284186X.2015.1068445
 • Sandhu, Vandana; Lothe, Inger Marie Bowitz; Labori, Knut Jørgen; Skrede, Martina; Hamfjord, Julian; Larsen, Astrid Marie; Buanes, Trond; Dube, Gugu; Kale, MM; Sawant, S; Kulkarni-Kale, U; Børresen-Dale, Anne-Lise; Lingjærde, Ole Christian & Kure, Elin H. (2016). Differential expression of miRNAs in pancreatobiliary type of periampullary adenocarcinoma and its associated stroma. Molecular Oncology.  ISSN 1574-7891.  10(2), s 303- 316 . doi: 10.1016/j.molonc.2015.10.011
 • Sandhu, Vandana; Wedge, David C.; Lothe, Inger Marie Bowitz; Labori, Knut Jørgen; Dentro, Stefan C.; Buanes, Trond; Skrede, Martina; Larsen, Astrid Marie; Munthe, Else; Myklebost, Ola; Lingjærde, Ole Christian; Børresen-Dale, Anne-Lise; Andersen, Tone Ikdahl; Van Loo, Peter; Nord, Silje & Kure, Elin H. (2016). The genomic landscape of pancreatic and periampullary adenocarcinoma. Cancer Research.  ISSN 0008-5472.  76(17), s 5092- 5102 . doi: 10.1158/0008-5472.CAN-16-0658
 • Hamfjord, Julian; Saldova, Radka; Stockmann, Henning; Sandhu, Vandana; Lothe, Inger Marie Bowitz; Buanes, Trond; Lingjærde, Ole Christian; Labori, Knut Jørgen; Rudd, Pauline M & Kure, Elin H. (2015). Serum N-glycome characterization in patients with resectable periampullary adenocarcinoma. Journal of Proteome Research.  ISSN 1535-3893.  14(12), s 5144- 5156 . doi: 10.1021/acs.jproteome.5b00395
 • Krogvold, Lars; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Frisk, Gun; Skog, Oskar; Anagandula, Mahesh; Korsgren, Olle; Undlien, Dag Erik; Eike, Morten Christoph; Richardson, Sarah J.; Leete, Pia; Morgan, Noel; Oikarinen, Sami; Oikarinen, Maarit; Laiho, Jutta E.; Hyöty, Heikki; Ludvigsson, Johnny; Hanssen, Kristian Folkvord & Dahl-Jørgensen, Knut (2015). Detection of a low-grade enteroviral infection in the islets of langerhans of living patients newly diagnosed with type 1 diabetes. Diabetes.  ISSN 0012-1797.  64(5), s 1682- 1687 . doi: 10.2337/db14-1370 Vis sammendrag
 • Krogvold, Lars; Skog, Oskar; Sundström, Görel; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Hanssen, Kristian Folkvord; Ludvigsson, Johnny; Grabherr, Manfred G.; Korsgren, Olle & Dahl-Jørgensen, Knut (2015). Function of isolated pancreatic islets from patients at onset of type 1 diabetes: Insulin secretion can be restored after some days in a nondiabetogenic environment in vitro results from the divid study. Diabetes.  ISSN 0012-1797.  64(7), s 2506- 2512 . doi: 10.2337/db14-1911
 • Krogvold, Lars; Wiberg, Anna; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Jahnsen, Frode Lars; Hanssen, Kristian Folkvord; Larsson, Erik; Korsgren, Olle; Skog, Oskar & Dahl-Jørgensen, Knut (2015). Insulitis and characterisation of infiltrating T cells in surgical pancreatic tail resections from patients at onset of type 1 diabetes. Diabetologia.  ISSN 0012-186X.  59(3), s 492- 501 . doi: 10.1007/s00125-015-3820-4 Vis sammendrag
 • Sahakyan, Mushegh; Kazaryan, Airazat M.; Rawashdeh, Majd; Fuks, David; Shmavonyan, Mark; Haugvik, Sven-Petter; Labori, Knut Jørgen; Buanes, Trond; Røsok, Bård Ingvald; Ignjatovic, Dejan; Hilal, Mohammad Abu; Gayet, Brice; Kim, Song Cheol & Edwin, Bjørn (2015). Laparoscopic distal pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma: results of a multicenter cohort study on 196 patients. Surgical Endoscopy.  ISSN 0930-2794.  s 1- 10 . doi: 10.1007/s00464-015-4623-x
 • Sandhu, Vandana; Lothe, Inger Marie Bowitz; Labori, Knut Jørgen; Lingjærde, Ole Christian; Buanes, Trond; Dalsgaard, Astrid Marie; Skrede, Martina; Hamfjord, Julian; Haaland, Therese Kristina; Eide, Tor Jacob; Børresen-Dale, Anne-Lise; Andersen, Tone Ikdahl & Kure, Elin H. (2015). Molecular signatures of mRNAs and miRNAs as prognostic biomarkers in pancreatobiliary and intestinal types of periampullary adenocarcinomas. Molecular Oncology.  ISSN 1574-7891.  9(4), s 758- 771 . doi: 10.1016/j.molonc.2014.12.002
 • Ånonsen, Kim Vidar; Buanes, Trond; Røsok, Bård Ingvald; Hauge, Truls & Edwin, Bjørn (2015). Outcome of laparoscopic surgery in patients with cystic lesions in the distal pancreas. Journal of the Pancreas.  ISSN 1590-8577.  16(3), s 266- 270 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Buanes, Trond (2014). Pancreatic cancer-improved care achievable. World Journal of Gastroenterology (WJG).  ISSN 1007-9327.  20(30), s 10405- 10418 . doi: 10.3748/wjg.v20.i30.10405
 • Krogvold, Lars; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Ludvigsson, Johnny; Korsgren, Olle; Hyöty, Heikki; Frisk, Gun; Hanssen, Kristian Folkvord & Dahl-Jørgensen, Knut (2014). Pancreatic biopsy by minimal tail resection in live adult patients at the onset of type 1 diabetes: experiences from the DiViD study. Diabetologia.  ISSN 0012-186X.  57(4), s 841- 843 . doi: 10.1007/s00125-013-3155-y
 • Skog, Oskar; Korsgren, Stella; Wiberg, Anna; Danielsson, Angelika; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Krogvold, Lars; Korsgren, Olle & Dahl-Jørgensen, Knut (2014). Expression of human leukocyte antigen class i in endocrine and exocrine pancreatic tissue at onset of type 1 diabetes. American Journal of Pathology.  ISSN 0002-9440.  185(1), s 129- 138 . doi: 10.1016/j.ajpath.2014.09.004
 • Heiberg, Turid; Nordby, Tom; Kvien, Tore Kristian & Buanes, Trond (2013). Development and preliminary validation of the pancreatic cancer disease impact score. Supportive Care in Cancer.  ISSN 0941-4355.  21(6), s 1677- 1684 . doi: 10.1007/s00520-012-1713-3
 • Nordby, Tom; Andersen, Tone Ikdahl; Lothe, Inger Marie Bowitz; Ånonsen, Kim Vidar; Hauge, Truls; Edwin, Bjørn; Line, Pål Dag; Labori, Knut Jørgen & Buanes, Trond (2013). Opportunities of improvement in the management of pancreatic and periampullary tumors: Prospective evaluation of outcome from a multidisciplinary research program. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  48(5), s 617- 625 . doi: 10.3109/00365521.2013.781218
 • Nordby, Tom; Hugenschmidt, Harald; Fagerland, Morten; Ikdahl, Tone; Buanes, Trond & Labori, Knut Jørgen (2013). Follow-up after curative surgery for pancreatic ductal adenocarcinoma: Asymptomatic recurrence is associated with improved survival. European Journal of Surgical Oncology.  ISSN 0748-7983.  39(6), s 559- 566 . doi: 10.1016/j.ejso.2013.02.020
 • Nordby, Tom; Ikdahl, Tone; Lothe, Inger Marie Bowitz; Fagerland, Morten; Heiberg, Turid; Hauge, Truls; Labori, Knut Jørgen & Buanes, Trond (2013). Improved survival and quality of life in patients undergoing R1 pancreatic resection compared to patients with locally advanced unresectable pancreatic adenocarcinoma. Pancreatology (Print).  ISSN 1424-3903.  13(2), s 180- 185 . doi: 10.1016/j.pan.2013.01.003
 • Marangos, Irina Pavlik; Buanes, Trond; Røsok, Bård Ingvald; Kazaryan, Airazat M.; Rosseland, Arne Retvedt; Grzyb, Krzysztof; Villanger, Olaug; Mathisen, Øystein; Gladhaug, Ivar Prydz & Edwin, Bjørn (2012). Laparoscopic resection of exocrine carcinoma in central and distal pancreas results in a high rate of radical resections and long postoperative survival. Surgery.  ISSN 0039-6060.  151(5), s 717- 723 . doi: 10.1016/j.surg.2011.12.016
 • Monrad-Hansen, Jens Wiel; Buanes, Trond; Young, Victoria Solveig; Langebrekke, Anton & Qvigstad, Erik (2012). Endometriosis of the Pancreas. Journal of minimally invasive gynecology.  ISSN 1553-4650.  19(4), s 521- 523 . doi: 10.1016/j.jmig.2012.03.011
 • Haugen, Fred; Labori, Knut Jørgen; Noreng, Hans Jørgen; Buanes, Trond; Iversen, Per Ole & Drevon, Christian A (2011). Altered expression of genes in adipose tissues associated with reduced fat mass in patients with pancreatic cancer. Archives of Physiology and Biochemistry.  ISSN 1381-3455.  117(2), s 78- 87 . doi: 10.3109/13813455.2011.560609
 • Weden, Synne L. S.; Klemp, Marianne; Gladhaug, Ivar Prydz; Møller, Mona; Eriksen, Jon Amund; Gaudernack, Gustav & Buanes, Trond (2011). Long-term follow-up of patients with resected pancreatic cancer following vaccination against mutant K-ras. International Journal of Cancer.  ISSN 0020-7136.  128(5), s 1120- 1128 . doi: 10.1002/ijc.25449
 • Røsok, Bård Ingvald; Marangos, Irina Pavlik; Kazaryan, Ayrazat; Rosseland, Arne Retvedt; Buanes, Trond; Mathisen, Øystein & Edwin, Bjørn (2010). Single-centre experience of laparoscopic pancreatic surgery. British Journal of Surgery.  ISSN 0007-1323.  97(6), s 902- 909 . doi: 10.1002/bjs.7020
 • Buanes, Trond (2009). Endoscopic sealing of pancreatic fistulas: Four case reports and review of the literature. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  44(12), s 1491- 1496
 • Labori, Knut Jørgen; TRONDSEN, ERIK; Buanes, Trond & Hauge, Truls (2009). Endoscopic sealing of pancreatic fistulas: Four case reports and review of the literature. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  44(12), s 1491- 1496 . doi: 10.3109/00365520903362610
 • Gaarder, C; Naess, PA; Eken, T; Skaga, NO; Pillgram-Larsen, J; Klow, NE & Buanes, Trond (2007). Liver injuries - Improved results with a formal protocol including angiography. Injury.  ISSN 0020-1383.  38, s 1075- 1083 . doi: 10.1016/j.injury.2007.02.001
 • Buanes, Trond (2005). Svulster i bukspyttkjertel, lever og galleveier, I: Rolf Kåresen & Erik Wist (red.),  Kreftsykdommer - en basisbok for helsepersonell.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33494-3.  2.4.
 • Gaarder, C.; Naess, P.A.; Buanes, Trond & Pillgram, Johan Larsen (2005). Advanced surgical trauma care training with a live porcine model. Injury.  ISSN 0020-1383.  36(6)
 • Gaarder, C.; Skaga, Nils Oddvar; Eken, Torsten; Pillgram, Johan Larsen; Buanes, Trond & Næss, Pål Aksel (2005). The impact of patient volume on surgical trauma training in a Scandinavian trauma centre. Injury.  ISSN 0020-1383.  36(11), s 1288- 1292
 • Edwin, Bjørn; Mala, Tom; Mathisen, Øystein; Gladhaug, Ivar Prydz; Buanes, Trond; Lunde, O.C.; Søreide, Odd; Bergan, Anstein Bjørnar & Fosse, Erik (2004). Laparoscopic resection of the pancreas: a feasibility study of the short-term outcome. Surgical Endoscopy.  ISSN 0930-2794.  18(3), s 407- 411
 • Edwin, Bjørn; Skattum, Jorunn Pettersen; Ræder, Johan; TRONDSEN, ERIK & Buanes, Trond (2004). Outpatient laparoscopic splenectomy. Surgical Endoscopy.  ISSN 0930-2794.  18(9), s 1331- 1334
 • Gaarder, Christine; Næss, Pål Aksel; Schwab, CW; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Buanes, Trond & Pillgram, Johan Larsen (2004). "Vac pac" - en god metode for midlertidig bukveggslukking. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  124(21), s 2710- 2712
 • Myre, Kirsti; Rostrup, Morten; Eriksen, Morten; Buanes, Trond; Ræder, Johan & Stokland, Olav Audun (2004). Increased spillover of norepinephrine to the portal vein during CO2-pneumoperitoneum in pigs. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172.  48, s 443- 450
 • Skattum, Jorunn Pettersen; Edwin, Bjørn; TRONDSEN, ERIK; Mjåland, J; Ræder, Johan & Buanes, Trond (2004). Outpatient laparoscopic surgery: feasibility and consequences for educatin and health care costs. Surgical Endoscopy.  ISSN 0930-2794.  18, s 796- 801
 • Skattum, Jorunn Pettersen; Edwin, Bjørn; TRONDSEN, ERIK; Mjåland, O.; Ræder, Johan & Buanes, Trond (2004). Outpatient laparoscopic surgery: feasibility and consequences for education and health care costs. Surgical Endoscopy.  ISSN 0930-2794.  18(5), s 796- 801 . doi: 10.1007/s00464-003-9180-z
 • Myre, Kirsti; Ræder, Johan; Rostrup, Morten; Buanes, Trond & Stokland, Olav (2003). Catecholamine release during laparoscopic fundoplication with high and low doses of remifentanil. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172.  47(3), s 267- 273
 • Aanestad, M.; Rotnes, J.S.; Edvin, Bjørn & Buanes, Trond (2002). From operating theatre to operating studio - visualizing surgery in the age of telemedicine. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Aanestad, Margunn; Røtnes, Jan Sigurd; Edvin, Bjørn & Buanes, Trond (2002). From operating theatre to operating studio - visualizing surgery in the age of telemedicine. Journal of Telemedicine and Telecare.  ISSN 1357-633X.  8(1), s 56- 60 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hauge, Petra Weber; Hauge, Truls; Warloe, Trond; Franco-Lie, Isabel; Drolsum, Anders; Johansen, Cathrine Kiperberg; Viktil, Ellen; Aabakken, Lars; Buanes, Trond & Zbigniew, Konopski (2012). LOCALLY ADVANCED/METASTATIC CHOLANGIOCARCINOMA TREATED WITH STENT, GEMCITABINE/CAPECITABINE PLUS-MINUS PHOTODYNAMIC THERAPY (TEMOPORFIN) - PRELIMINARY RESULTS FROM A NORWEGIAN PHASE II TRIAL. Annals of Oncology.  ISSN 0923-7534.  23, s 56- 56
 • Hauge, Truls; Warloe, Trond; Hauge, Petra Weber; Franco-Lie, Isabel; Drolsum, Anders; Johansen, Cathrine Kiperberg; Viktil, Ellen; Aabakken, Lars; Buanes, Trond & Zbigniew, Konopski (2012). Photodynamic therapy with temoporfin in combination with gemcitabine/capecitabine in biliary tract cancer: Feasibility and safety in a randomized phase II trial. Journal of Clinical Oncology.  ISSN 0732-183X.  30(15)
 • Bjørnbeth, Bjørn Atle; Labori, Knut Jørgen; Buanes, Trond & Carlsen, Erik (2005). Resultater for drift av onkologisk-kirurgisk poliklinikk.
 • Bjørnbeth, Bjørn Atle; Labori, Knut Jørgen; Buanes, Trond; Tveit, Magne Kjell; Nordeng, Hans Jørgen; Drolsum, Anders & Carlsen, Erik (2005). Onkologisk-kirurgisk poliklinikk.
 • Buanes, Trond; Edwin, B.; Trondsen, E.; Bjørnbeth, B.A.; Rosseland, Arne Retvedt & Mala, Tom (2005). High risk of cancer in cystic and non-cystic pancreativ neoplasms - laparoscopic removal without preoperative biopsy, a key to improved survival.
 • Digranes, Torstein; Trondsen, Erik; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Labori, Knut Jørgen & Buanes, Trond (2005). Histologisk verifikasjon er indisert ved inoperabel pancreascancer.
 • Digranes, Torstein; Trondsen, Erik; Labori, Knut Jørgen; Buanes, Trond & Bjørnbeth, Bjørn Atle (2005). Penetrerende bukskade i øvre høyre kvadrant.
 • Fretland, Åsmund Avdem; Kvernebo, Knut; Trondsen, Erik; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Labori, Knut Jørgen; Meidel, Nina & Buanes, Trond (2005). Nekrotiserende pancreatitt - potensielle dødsårsaker.
 • Førland, Dag Tidemann; Næss, Pål Aksel; Gaarder, C.; Buanes, Trond & Labori, Knut Jørgen (2005). Pankreastumor påvist etter stump bukskade hos barn.
 • Gaarder, C.; Skaga, Nils Oddvar; Eken, Torsten; Buanes, Trond & Næss, Pål Aksel (2005). Betydningen av pasientvolum for kirurgisk erfaring med skadebehandling.
 • Labori, Knut Jørgen; Hjermstad, Marianne Jensen; Wester, Torunn; Buanes, Trond & Loge, Jon Håvard (2005). Symptomprofil, livskvalitet og hjelpetiltak ved avansert pankreascancer - en prospektiv studie.
 • Trondsen, Erik; Skattum, Jorunn; Labori, Knut Jørgen; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Hauge, T. & Buanes, Trond (2005). Intraduktale papillære mucinøse neoplasier (IPMN).
 • Yaqub, Sheraz; Mahic, Milada; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Buanes, Trond; Henjum, Karen; Jahnsen, Frode L.; Tasken, Kjetil & Aandahl, Einar M. (2005). Adaptive regulatoriske T-celler hemmer anti-tumor immunresponser.
 • Bernhardt, SL; Buanes, Trond; Moller, M; Eriksen, JA & Geudernack, G (2005). Imiquimod a new adjuvant for telomerase peptide vaccine: A phase I trial in patients with inoperable pancreatic cancer. Journal of Clinical Oncology.  ISSN 0732-183X.  23
 • Bernhardt, Synne L. S.; Gjertsen, Marianne K.; Moeller, Mona; Eriksen, Jon Amund; Soereide, Odd; Gladhaug, Ivar; Bakka, Arne; Gaudernack, Gustav & Buanes, Trond (2004). Ras Peptide Vaccination in Resected Pancreatic Cancer. Patients: Safety, Immune Response and Survival.
 • Buanes, Trond; Bernhardt, Synne L. S. & Geitung, JT (2004). Radiologisk staging og kirurgisk behandling av pancreascancer.
 • Buanes, Trond; Skattum, Jorunn Pettersen; TRONDSEN, ERIK & Bjørnbeth, Bjørn Atle (2004). Konsekvenser av ambulant laparoskopisk kirurgi for driftskostnader og organisering av sykehusavdelinger.
 • Myre, Kirsti; Eriksen, M.; Ræder, Johan; Rostrup, Morten; Buanes, Trond & Stokland, Olav Audun (2004). Increased spillover of norepinephrine to the portal vein during CO2-pneumoperitoneum in pigs.
 • Røtnes, Jan Sigurd; Sørhus, Vidar; Edwin, Bjørn; Buanes, Trond; Fosse, Erik & Rosseland, Arne Retvedt (2004). Etablering av en utdanningsplattform for laparoskopisk kirurgi.
 • Bernhardt, Synne L. S.; Gaudernack, Gustav; Gjertsen, Marianne Klemp; Møller, Mona; Eriksen, Jon Amund; Baksaas, Ingebjørg; Meo, Axel Marco & Buanes, Trond (2003). Telomerase immunstimulering - klinisk og immunologisk respons hos pasienter med inoperabel pancreascancer.
 • Bjørnbeth, Bjørn Atle; Trondsen, Erik & Buanes, Trond (2003). To pasienter med tumor i øvre høyre kvadrant med uventet histologi.
 • Buanes, Trond (2003). Behandling av pancreascancer.
 • Buanes, Trond (2003). Behandling av pancreaspasienter.
 • Buanes, Trond (2003). The potential of laparoscopic surgery on an outpatient basis.
 • Buanes, Trond; Gaudernack, Gustav; Eriksen, Jon Amund & Møller, Mona (2003). Peptid-basert vaksine mot telomerase -nyttig for pasienter?.
 • Buanes, Trond; Trondsen, Erik; Bjørnbeth, Bjørn Atle & Edvin, Bjørn (2003). Prognose og behandling ved mucinøse tumores i pancreas (pancreatic intraductal papillary mucinous neoplasms = IPMNs.
 • Digranes, Torstein; Trondsen, Erik & Buanes, Trond (2003). Tuberkuløs peritonitt - laparoskopisk diagnostikk (video).
 • Edvin, Bjørn; Mala, Tom; Mathisen, Øystein; Rosseland, Arne Retvedt; Buanes, Trond; Trondsen, Erik; Lunde, Ole Christian; Villanger, Olaug; Gladhaug, Ivar; Bergan, A & Fosse, Erik (2003). Laparoskopisk pancreaskirurgi.
 • Edvin, Bjørn; Skattum, Jorunn; Ræder, Johan; Trondsen, Erik & Buanes, Trond (2003). Laparoskopisk splenectomi som dagkirurgi.
 • Edvin, Bjørn; Trondsen, Erik; Bjørnbeth, Bjørn Atle & Buanes, Trond (2003). Kirurgisk teknikk ved laparoskopisk resekjon av corpus/cauda pancreatis med splenectomi ved adenocarcinom, oppstått ved kronisk pancreatitt (video).
 • Edvin, Bjørn; Trondsen, Erik; Skattum, Jorunn & Buanes, Trond (2003). Outpatient laparoscopic splenectomy - patient safety and satisfaction.
 • Gaarder, C.; Næss, P.A.; Pillgram-Larsen, J.; Bjørnbeth, B.A. & Buanes, Trond (2003). "VAC PAC" - God metode for å legge abdomen åpen?.
 • Gaarder, C.; Næss, P.A.; Pillgram-Larsen, J. & Buanes, Trond (2003). Nye aspekter ved behandling av lever- og miltskader.
 • Gaudernack, Gustav; Buanes, Trond; Meo, Axel Marco; Aamdal, Steinar; Brunsvig, P.; Braathen, L.R.; Kernland, K.; Gjertsen, Marianne Klemp; Eriksen, Jon Amund & Møller, Mona (2003). Clinical trials of a peptide based vaccine targeting telomerase.
 • Skattum, Jorunn; Edvin, Bjørn; Trondsen, Erik & Buanes, Trond (2003). Laparoskopisk dagkirurgi - konsekvenser for paseint, utdanning og økonomi.
 • Trondsen, Erik & Buanes, Trond (2003). Outpatient laparoscopic fundoplication for gastroesophageal reflux disease.
 • Trondsen, Erik; Edvin, Bjørn; Bjørnbeth, Bjørn Atle & Buanes, Trond (2003). Kirurgisk teknikk ved laparoskopisk reseksjon av corpus/cauda pancreatis med splenectomi ved Gruber-Frantz tumor (video).
 • Trondsen, Erik; Gondal, Ghous; Bjørnbeth, Bjørn Atle & Buanes, Trond (2003). Laparoskopisk operasjon for ventralhernie.
 • Bjørnbeth, Bjørn Atle; Buanes, Trond & Ræder, Morten (2002). Radiofrekvens ablasjon som behandling for levermetastaser.
 • Bjørnbeth, Bjørn Atle; Ræder, Morten & Buanes, Trond (2002). Resultater ved radikal leverkirurgi for metastaser fra colorectal cancer.
 • Bjørnbeth, Bjørn Atle; Ræder, Morten; Noreng, H.J.; Geitung, Jonn Terje & Buanes, Trond (2002). Preoperativ operabilitetsutredning av levermetastaser fa colorectal cancer med MRI med leverspesifisert kontrastmiddel (Teslascan = MNDPDP).
 • Gaarder, C.; Bjørnbeth, Bjørn Atle; Wessel, Nicolai; Pillgram-Larsen, Johan & Buanes, Trond (2002). Stumpe Abdominalskader: En diagnostikk i utfordring.
 • Buanes, Trond; Meo, Axel Marco; Geitung, Jonn Terje & Trondsen, Espen (2002). Hvordan velge ut pasienter til operativ behandling av pancreascancer?.
 • Buanes, Trond; Osnes, Magne & Trondsen, Espen (2002). Pre- og peroperativ utredning av gallegangsskade (videopresentasjon).
 • Buanes, Trond & Trondsen, Espen (2002). Langtidsresultater etter rekonstruksjon av gallegangskade.
 • Edvin, Bjørn; Mala, Tom; Mathisen, Øystein; Buanes, Trond; Lunde, Ole Christian; Gladhaug, Ivar; Bergan, Anstein Bjørnar & Fosse, Erik (2002). Laparoskopisk pancreaskirurgi.
 • Fretland, Åsmund A.; Jerijervi, Gry H. & Buanes, Trond (2002). Antibiotikabehandling ved alvorlig akutt pancreatitt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 31. aug. 2018 11:13