English version of this page

Biologisk psykiatri

Gruppen forsker på biologiske mekanismer ved alvorlige psykiske lidelser for å øke kunnskapen om disse lidelsene med betydning for forebygging, behandling, prognose og diagnostikk.

Vi undersøker forskjellige biologiske systemer, med spesielt fokus på immunsystemet og mekanismer for samsykelighet med hjerte- og karsykdom.

Denne forskningen foregår i samarbeid med forskere på immunologi ved Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus.

Gruppens forskning integrerer genetiske, biologiske, miljømessige og kliniske data fra kliniske utvalg, biobankmateriale og helseregistre.  

Les mer om vår forskning her: Forskergruppe: Biologisk psykiatri

Publisert 12. nov. 2018 11:31 - Sist endret 5. jan. 2022 12:39

Kontakt

Gruppeleder