Cellulær hematologi

Gruppen har hovedfokus på maligne blod- og benmargssykdommer, men også internasjonalt samarbeid om ikke-maligne cellulære blodsykdommer.

Forskningsgruppens aktivitet er nært knyttet til den kliniske virksomheten på Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus.

Den kliniske forskningen avspeiler de pasientgruppene som behandles i sengeposten og poliklinikken og fokuserer hovedsakelig på bedret behandling av maligne blodsykdommer.

Gruppen har hovedfokus på

 • Maligne leukemier og myelomatose. Dette arbeidet foregår nesten uten unntak i et internasjonalt samarbeid.
 • Faktorer som stimulerer proliferasjon ved lymfoproliferative B-celle sykdommer (KLL, follikulært lymfom og myelomatose), med spesiell fokus på T- og B-celleinteraksjon.
 • Stamcellebiologi og signalering ved myelodysplasi.

Vi deltar også i internasjonalt forskningssamarbeid om ikke-maligne cellulære blodsykdommer som kronisk alvorlig nøytropeni og paroksysmal nokturnal hemoglobinuri.

Prosjekter

 • Familiær lymfoproliferativ sykdom. Epidemiologi ved familiær kronisk lymfatisk leukemi (KLL).
 • Proteomik ved hematologiske maligniteter.
 • Enteral ernæring hos pasienter som gjennomgår allogen stamcelletransplantasjon.
 • Antitumoreffekt og strålebeskyttende effekt av den medisinske soppen Agaricus blazei Murill.
 • PROLONG-studien (GSK).
 • CAD5-studien. Kronisk kuldeagglutinin sykdom (CAD). Vi har utviklet behandlingsprotokoller for CAD de siste 15 årene med stor suksess internasjonalt, og vi har også etablert et delprosjekt knyttet til benmargspatologi ved CAD (PhD-prosjekt).
 • HOVON 68 CLL studien (chronic lymphocytic leukaemia). Behandling av kronisk lymfatisk leukemi - internasjonalt samarbeid.
 • Diverse KML-studier. Kronisk myelogen leukemi. Behandling med tyrosinkinasehemmere – internasjonalt samarbeid.
 • Diverse MDS-studier. Myelodysplasi. Behandling (nordisk samarbeid) og stamcellebiologi.
 • NOPHO 2008 ALL. Akutt lymfoblastisk leukemi. Behandling – nordisk samarbeid.
 • HOVON-SAKK AML-studie. Akutt myelogen leukemi. Behandling – internasjonalt samarbeid.
 • Diverse myelomatosestudier.
 • Kronisk myeloproliferativ sykdom.
 • How to treat chronic lymphocytic leukemia? By divorcing cancer cells from their helpers -and by abolishing CLL cell responsiveness.

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

 • Institutt for indremedisin, UiB ved Sigbjørn Berentsen
 • Norsk senter for molekylærmedisin ved Judith Stark
 • Kreftregisteret ved Tom B. Johannesen

Internasjonalt samarbeid

 • Nordisk KLL studiegruppe (NCLLSG)
 • Nordisk myelomtose studiegruppe (NMSG)
 • Nordisk KML (Kronisk Myelogen Leukemi) studiegruppe (NCMLSG)
 • Nordisk myelodysplasi studiegruppe (NMDSSG)
 • Nordisk CAD studiegruppe
 • HOVON-SAKK-gruppen
 • Nordic Society of Paediatric Hematolgy and Oncology (NOPHO)
 • Oxford university ved Sten Eirik Jacobsen

 

 

 

Publisert 30. apr. 2014 11:21 - Sist endret 15. des. 2015 14:03

Kontakt

Gruppeleder

Geir E. Tjønnfjord

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere