Kjetil Tasken

Bilde av Kjetil Tasken
English version of this page
Mobiltelefon +47 90860759
Rom K03:010, 3.etg, vest
Brukernavn
Besøksadresse Ullernchausseen 70 Forskningsbygget (FOBY - Bygg K) 0372 Oslo
Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Mer informasjon finnes på den engelske versjonen av denne siden og på LinkedIn (se hø. kolonne).

Faglige interesser

Immunregulering og kreftimmunologi, presisjonsmedisin i kreft, cellulær signaloverføring i helse og sykdom, legemiddelutvikling.

Nåværende stillinger

 • 2018 - d.d: Instituttleder, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus
 • 2001 - d.d: Professor i medisin, Universitetet i Oslo (fra 2018 Prof II, Institutt for klinisk  medisin)
 • 1997 - d.d: Forskningsgruppeleder, nå ved Seksjon for kreftimmunologi, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus

Bakgrunn, tidligere stillinger og funksjoner

 • 2008-2018: Direktør og professor, Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), Nordisk EMBL Partnerskap, Universitetet i Oslo.
 • 2003-2016: Direktør og professor, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo (fusjonert inn i NCMM fra 2017).
 • 2001 - 2005: Leder "Medisin og helse gruppe" på signaltransduksjon i helse og sykdom, Excellence program, Norges forskningsråd.
 • 2001 - 2005: Leder (prof 1404), Forskningsområde signaltransduksjon, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • 2001 - 2007: Toppforskningsprogrammet, Norges forskningsråd.
 • 2001 - 2018: Professor I, Institutt for medisinske basalfag (molekylærmedisin, biokjemi), Universitetet i Oslo (perm 2003-18 for å lede Bioteknologisenteret/NCMM). 
 • 1998 - 2001: Seniorforsker og gruppeleder, Institutt for medisinske basalfag (molekylærmedisin, biokjemi), Universitetet i Oslo.
 • 1995 - 1997: Postdoktorstipendiat, Den Norske Kreftforening.
 • 1994, 1998: Turnus i indremedisin og kirurgi, Østfold Sentralsykehus (1994), distriktsturnus (1998), Tranøy, Senja

Bakgrunn, utdanning

 • Forskningslederkurset 2010-11 (FP4), Universitetet i Oslo.
 • Lederkurs for Instituttledere 2004-5, Universitetet i Oslo.
 • Dr.med., 1994 (molekylær cellebiologi), Universitetet i Oslo.
 • Cand.med., 1991, Universitetet i Oslo.

Priser, utmerkelser

 • 2019: Æresmedlem, Norsk selskap for immunologi
 • 2018: Fakultetsmedaljen og Digitalis Purpura, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (for ledelse av NCMM).
 • 2016: Kong Olav Vs Kreftforskningspris
 • 2008: Medlem, ScanBalt Academy
 • 2005: Medlem, Det norske vitenskapsakademi
 • 2002: Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere (Nordisk pris).
Emneord: Kreft, Immunologi, Cellulær signaloverføring, Livsvitenskap
Publisert 6. mai 2016 19:05 - Sist endret 25. mars 2020 13:15