English version of this page

Cerebrovaskulære sykdommer

Forskergruppen studerer hjernens blodsirkulasjon og hjerneslagsykdommer.

Vi er opptatt av risikofaktorer, diagnostikk og behandling, og har studier som omhandler både forebyggende behandling og akutt slagbehandling, inkludert pre-hospitale studier.

Gruppen utgår fra nevrologisk avdeling på Ullevål og Rikshospitalet, samt slagseksjonen på Ullevål. Forskningen består av kliniske studier og ulike translasjonsstudier.

Langsiktige mål

Vårt mål er å få mer kunnskap om risikofaktorer, sykdomsmekanismer og følger av sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen.  Denne kunnskapen, sammen med mer effektiv håndtering av den akutte slagpasienten, vil gi grunnlag for bedre behandling.

Prosjekter

Forskergruppen er involvert i mange prosjekt, men har særlig fokus på følgende hovedområder;

 • Aterosklerose, inflammasjon og akutt hjerneinfarkt. Tromboembolisme fra aterosklerose i halspulsårene er en hyppig årsak til hjerneinfarkt. Ved ulike translasjonsstudier prøver vi å få mer kunnskap om den aterosklerotiske prosessen og om kjennetegn på ustabil aterosklerose med høy slagrisiko.  Prosjektene inkluderer bl.a. studier av plasmamarkører og benytter avansert ultralyd, MR og PET-studier.
 • Mikrobiotas betydning for aterosklerose og hjerneinfarkt. Sammensetningen av bakterier i tarm har i nyere studier vist sammenheng med kardiovaskulær sykdom. Vi undersøker om bakterier i munnhule, spytt og tarm er relatert til aterosklerose i halsarteriene og til cerebrovaskulære sykdommer. Gruppen er tilknyttet CliMic (Regional Research Network for Clinical Microbiota medicine) og ledes av Karolina Skagen.
 • Prehospital medisin og akutt hjerneslag. Effekten av moderne akutt slagbehandling er avhengig av tid fra symptomdebut. Denne gruppen har ulike kliniske prosjekt som undersøker prehospital håndtering av pasientene, og sammenheng med utkomme av behandlingen. Gruppen er tilknyttet forskernettverket PRESTO (prehospital stroke treatment organization) og ledes av Else Charlotte Sandset.
 • Akutt slagbehandling og atrieflimmer. Atrieflimmer er en viktig og sannsynlig underdiagnostisert årsak til hjerneinfarkt. Gruppen ser på hjerneslagrisiko ved atrieflimmer og faktorer som påvirker slagrisikoen. Forskningen inkluderer også studier på kryptogene hjerneslag og akutt rekanaliserende behandling  (trombektomi eller «blodproppfisking»). Gruppen ledes av Anne-Hege Aamodt.
 • Slag og kognisjon. Kognitiv svikt etter hjerneinfarkt er kjent. Denne gruppen vil ved ulike studier kartlegge omfanget av kognitiv svikt, og identifisere kliniske og biologiske faktorer som kan si noe om prognosen. Gruppen ledes av Hege Ihle-Hansen.

Samarbeid

Nasjonalt

 • Institutt for Indremedisinsk Forskning, OUS, Rikshospitalet, Professor Bente Halvorsen
 • Kardiologisk avdeling, OUS
 • Avdeling for Øyesykdommer, OUS
 • Intervensjonssenteret, OUS, Rikshospitalet, Professor Per Kristian Hol
 • Akershus Universitetssykehus, Førsteamanuensis Jarlis Wesche
 • Østfold Sykehus, Kalnes
 • Vestre Viken, Drammen
 • Statens Senter for Epilepsi (SSE)
 • Institutt for klinisk og molekylærmedisin, NTNU, Professor Terje Espevik
 • Forskningsstøtte, Oslo Senter for Biostatistikk og epidemiologi, OUS, MSc Cathrine Brunborg

Internasjonalt

 • Professor Craig Smith, Greater Manchester Comprehensive Stroke Center, Storbritannia
 • Professor Erik Biessen, University of Maastricht, Nederland
 • Professor Mayank Goyal, Department of Radiology and Clinical Neurosciences, University of Calgary, Canada
 • Professor Craig S. Anderson, The George Insitute for Global Health, Kina og Australia
 • Professor Philip M. Bath, Nottingham University, Storbritannia
 • Professor Urs Fischer, University Hospital Bern, Sveits

 

Publisert 24. jan. 2019 11:49 - Sist endret 12. nov. 2021 13:54

Kontakt

Gruppeledere

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere